11 direkte Treffer gefunden für: albern


44 indirekte Treffer gefunden für: albern

Deutsch Türkisch
albern Lächeln {sub} {n} çocukça gülme
albern sein {v} münasebetsiz olmak
albern und übertrieben reagieren aptalca ve aşırı reaksiyon
albernd aptal
albernd budala
alberne aptal
alberne Antwort {sub} {f} aptalca cevap
alberne Bemerkung {sub} {f} aptalca ifade
alberne Handlung {sub} {f} aptalca davranış
alberne Handlungsweise {sub} {f} aptalca tavır takınma
alberne Tat {sub} {f} aptalca grişim
alberne Taten {sub} {pl} aptalca grişimler
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
der Alberner {sub} {m} aptal
alberner junger Mensch {sub} {m} budala genç insan
alberner Spaß aptalca şaka
alberner Spaß eşek şakası
alberner Tor {sub} {m} ahmak kişi
alberner Witz {sub} {m} aptalca espri
alberner Witz {sub} {m} budalaca şaka
alberner Witze {sub} {pl} aptalca espriler
alberner Witze {sub} {pl} budalaca şakalar
albernes ahmak
albernes Benehmen {sub} {n} aptalva davranış
albernes Benehmen {sub} {n} aptalva tutum
albernes Zeug {sub} {n} aptalca şey
die Albernheit {sub} {f} ahmaklık
die Albernheit {sub} {f} aptallık
die Albernheit {sub} {f} budalalık
die Albernheit {sub} {f} münasebetsizlik
Albernheits aptallık
dalbern {v} {ugs.} tadından yenmez
dalbern {v} {ugs.} yeme de yanında yat
herumalbern {v} {ugs.} saçma sapan espriler yapıp durmak
herumalbern {v} {ugs.} saçmalıklar yapmak
jemanden veralbern {v} biriyle alay etmek
quacksalbern {v} şarlatanlık yapmak
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] alay etmek
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] eğlenmek
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] gülünç duruma düşürmek
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] hor görmek
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] işletmek
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] kafa bulmak
veralbern {v} [veralberte, hat veralbert] küçümsemek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu