4 direkte Treffer gefunden für: Atlantik


35 indirekte Treffer gefunden für: Atlantik

Deutsch Türkisch
Anliegerstaaten des Atlantiks {sub} {pl} Atlantik‚te kıyısı olan devletler
der Antarktiksturmvogel {sub} {m} Atlantik ebabili
die Atlantikcharta {sub} {f} Atlantik antlaşması
die Atlantikflotte {sub} {f} Atlantik donanması
die Atlantikküste {sub} {f} Atlantik kıyısı
der Atlantikpakt {sub} {m} Atlantik Ülkeleri anlaşması
die Atlantikprovinzen {sub} {pl} Atlantik bölgeleri
der Atlantikwall {sub} {m} Atlantik balinası
die Atlantiküberquerung {sub} {f} Atlantik okyanusunu geçme
atlantisch {adj} Atlantik ile ilgili
atlantisch {adj} Atlantik‚e ait
atlantische Ozeane {sub} {pl} Atlantik Okyanusları
Atlantischer Lachs {sub} {m} Atlantik somon balığı
Atlantischer Ozean {sub} {m} Atlantik Okyanusu
Atlantisches Bündnis {sub} {n} Atlantik birliği
atlantisches Klima {sub} {n} Atlantik iklimi
Erklärung des Transatlantischen Gipfels {sub} {f} Atlantik ötesi zirvenin açıklaması
Großer Teich {sub} {m} [ugs.: Atlantik] Atlantik denizi
Märkte in Übersee {sub} {pl} atlantik ötesi piyasaları
nach Übersee Atlantik Okyanusu ötesine
der Transatlantikflug {sub} {m} atlantik ötesi uçuş
das Transatlantikgespräch {sub} {n} atlantik ötesi konuşma
transmarin {adj} atlantikötesi
transozeanisch {adj} atlantik ötesi
über den großen Teich {ugs.} Atlantik üstünden
über den großen Teich fliegen {v} {ugs.} atlantik üstünden uçmak
über den großen Teich kommen {v} {ugs.} atlantik üstünden gelmek
überseeisch {adj} atlantik ötesi
Versicherung für den Überseetransport {sub} {f} atlantik ötesi transport için sigorta
Ableitung radioaktiver Abfälle in den Atlantik {sub} {f} radyoaktif atıkların atlantik okyanusuna boşaltılması
der Nordatlantik {sub} {m} Kuzey Atlantik
der Ozeandampfer {sub} {m} transatlantik
transatlantisch {adj} transatlantik
der Überseedampfer {sub} {m} transatlantik
überseeisch {adj} transatlantik
0.002s