14 direkte Treffer gefunden für: Preis


50 indirekte Treffer gefunden für: Preis

Deutsch Türkisch
Preis ab Erzeuger {sub} {m} üretici fiyatı
Preis ab Fabrik {sub} {m} fabrika fiyatı
Preis ab Lager {sub} {n} depo fiyatı
Preis ab Werk {sub} {m} fabrika fiyatı
Preis angeben {v} fiyat bildirmek
Preis auf dem freien Markt serbest pazarda fiyat
Preis auf dem Weltmarkt Dünya pazarında fiyat
Preis außerhalb der Saison sezon dışı fiyat
Preis der Aktie {sub} {m} hisse senedi fiyatı
Preis der Arbeitskraft {sub} {m} işçi fiyatı
Preis erhöhen [den] fiyat artırımı
Preis ermäßigen [den] fiyat düşürme
preis festgesetzt {adj} fiyat saptanmış
Preis festsetzen [den] fiyat saptama
preis festsetzend {adj} fiyat saptayan
Preis frei Haus {sub} {m} kapıdan kapıya sipariş fiyatı
Preis frei Haus {sub} {m} kapıda teslim fiyatı
Preis freibleibend {adj} fiyatı serbest kalan
Preis für Schüttgut {sub} {m} moloz fiyatı
Preis für Schüttgut {sub} {m} moloz ücreti
Preis in mittlerer Lage orta pahada fiyat
Preis je Aktie {sub} {m} hisse senedi başına fiyat
Preis pro Dutzend {sub} {m} düzine fiyatı
Preis pro Einheit {sub} {m} birim fiyatı
Preis pro Person {sub} {m} kişi başına fiyat
Preis pro Stück {sub} {m} parça başı fiyat
Preis reduzieren fiyatı düşürmek
Preis senken {v} fiyat indirmek
Preis unterbieten [den] fiyat kırmak
das Preis-Leistungs-Verhältnis {sub} {n} fiyat ve performans nispeti
das Preis-Leistungs-Verhältnis {sub} {n} fiyat ve performans relasyonu
der Preisabfall {sub} {m} fiyat düşüşü
die Preisabgabe {sub} {f} ödül verme
die Preisabnahme {sub} {f} fiyat azalması
die Preisabrechnung {sub} {f} fiyat hesabı
der Preisabschlag {sub} {m} fiyatdan düşme
die Preisabsprache {sub} {f} fiyat anlaşması
die Preisabsprachen {sub} {pl} fiyat anlaşmaları
die Preisabweichung {sub} {f} fiyat farkı
die Preisabweichungen {sub} {pl} fiyat farkları
der Preisalarm {sub} {m} [Werbe-Jargon] fiyat düşüş alarmı
die Preisangabe {sub} {f} fiyat bildirme
Preisangabe machen {sub} {f} fiyat bildirmek
die Preisangaben {sub} {pl} fiyat bildirmeler
Preisangaben anpassen {v} fiyat beyanını uyarlamak
die Preisangabenverordnung {sub} {f} fiyat beyanı yönetmeliği
das Preisangebot {sub} {n} fiyat teklifi
preisangebot machen {v} fiyat teklifi vermek
die Preisangleichung {sub} {f} fiyat uydurma
die Preisannäherung {sub} {f} fiyat yaklaştırma
0.003s