1 direkte Treffer gefunden für: Atlant

Deutsch Türkisch
der Atlant {sub} {m} heykel sütun

39 indirekte Treffer gefunden für: Atlant

Deutsch Türkisch
Anliegerstaaten des Atlantiks {sub} {pl} Atlantik‚te kıyısı olan devletler
der Antarktiksturmvogel {sub} {m} Atlantik ebabili
Atlanta Amerika`da bir eyalet
der Atlanten {sub} {m} atlas
die Atlanten {sub} {pl} atlaslar
das Atlantenpapier {sub} {n} atlas kâğıdı
der Atlantik {sub} {m} Atlantik
der Atlantik {sub} {m} Atlantik Denizi
der Atlantik {sub} {m} Atlantik Okyanusu
die Atlantikcharta {sub} {f} Atlantik antlaşması
die Atlantikflotte {sub} {f} Atlantik donanması
die Atlantikküste {sub} {f} Atlantik kıyısı
der Atlantikpakt {sub} {m} Atlantik Ülkeleri anlaşması
die Atlantikprovinzen {sub} {pl} Atlantik bölgeleri
der Atlantikwall {sub} {m} Atlantik balinası
die Atlantiküberquerung {sub} {f} Atlantik okyanusunu geçme
die Atlantis {sub} {f} Amerikan uzay aracının adı
atlantisch {adj} Atlantik ile ilgili
atlantisch {adj} Atlantik‚e ait
atlantische {adj} atlantik
atlantische Ozeane {sub} {pl} Atlantik Okyanusları
Atlantischer Braunhai {sub} {m} kahverengi Atlantik köpekbalığı
Atlantischer Lachs {sub} {m} Atlantik somon balığı
Atlantischer Ozean {sub} {m} Atlantik Okyanusu
Atlantisches Bündnis {sub} {n} Atlantik birliği
atlantisches Klima {sub} {n} Atlantik iklimi
Erklärung des Transatlantischen Gipfels {sub} {f} Atlantik ötesi zirvenin açıklaması
Großer Teich {sub} {m} [ugs.: Atlantik] Atlantik denizi
Märkte in Übersee {sub} {pl} atlantik ötesi piyasaları
nach Übersee Atlantik Okyanusu ötesine
der Transatlantikflug {sub} {m} atlantik ötesi uçuş
das Transatlantikgespräch {sub} {n} atlantik ötesi konuşma
transmarin {adj} atlantikötesi
transozeanisch {adj} atlantik ötesi
über den großen Teich {ugs.} Atlantik üstünden
über den großen Teich fliegen {v} {ugs.} atlantik üstünden uçmak
über den großen Teich kommen {v} {ugs.} atlantik üstünden gelmek
überseeisch {adj} atlantik ötesi
Versicherung für den Überseetransport {sub} {f} atlantik ötesi transport için sigorta
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu