7 direkte Treffer gefunden für: Wahrheit


50 indirekte Treffer gefunden für: Wahrheit

Deutsch Türkisch
Wahrheit entrückt sein gerçeklerden uzak olmak
Wahrheit entstellen gerçeği çarpıtmak
Wahrheit nahe kommen gerçeğe yaklaşmak
Wahrheit sagen gerçeği söylemek
Wahrheit sprechen gerçeği söylemek
die Wahrheiten {sub} {pl} [einerAussage] doğruluklar
die Wahrheiten {sub} {pl} [wahrer Sachverhalt] gerçekler
der Wahrheitsbeweis {sub} {m} gerçekleri belgeleyici delil
der Wahrheitsbeweis {sub} {m} iddiada bildirilen vakıanın doğruluğu
der Wahrheitsbeweis {sub} {m} iddiada bildirilen vakıanın doğruluğunu ispat
der Wahrheitsbeweis {sub} {m} kanıt
die Wahrheitserinnerung {sub} {f} gerçeği hatırlama
die Wahrheitsfindung {sub} {f} doğruyu bulma
der Wahrheitsgehalt {sub} {m} gerçek payı
wahrheitsgemäß {adj} aslına sadık
wahrheitsgemäß {adj} gerçeğe uygun
wahrheitsgemäßer {adj} daha gerçeğe uygun
wahrheitsgemäßeste {adj} en gerçeğe uygun
wahrheitsgetreu {adj} aslına sadık
wahrheitsgetreu {adj} gerçeğe uygun
wahrheitsgetreue Kopie {sub} {f} aslına uygun kopya
der Wahrheitsgrad {sub} {m} gerçeklik derecesi
die Wahrheitsliebe {sub} {f} doğru söyleme alışkanlığı
die Wahrheitsliebe {sub} {f} gerçekleri sevme
wahrheitsliebend {adj} gerçekleri seven
wahrheitsliebender {adj} daha gerçekleri seven
wahrheitsliebendste {adj} en gerçekleri seven
die Wahrheitspflicht {sub} {f} olayları eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde açıklama zorunluluğu
der Wahrheitssinn {sub} {m} gerçekleri anlama
der Wahrheitssinn {sub} {m} gerçeğin hangisi olduğunu fark edebilme
die Wahrheitssuche {sub} {f} gerçeği arama
die Wahrheitssuchende {sub} {f} gerçeği arayan bayan
der Wahrheitssuchender {sub} {m} gerçeği arayan
der Wahrheitssucher {sub} {m} doğruyu arayıcı
die Wahrheitstabelle {sub} {f} doğruluk çizelgesi
die Wahrheitstreue {sub} {f} gerceğe uygun
Wahrheitstreue der Abrechnung {sub} {f} gerceğe uygun hesapmala
Wahrheitstreue der Berichterstattung {sub} {f} gerceğe uygun muhabirlik
Wahrheitstreue statistischer Daten {sub} {pl} gerceğe uygun istatstik veriler
die Wahrheitsverneinung {sub} {f} küfür
der Wahrheitswert {sub} {m} gerçeklik değeri
wahrheitswidrig {adj} gerçeğe aykırı
wahrheitswidriger {adj} daha gerçeğe aykırı
wahrheitswidrigste {adj} en gerçeğe aykırı
abstrakte Wahrheit {sub} {f} soyut gerçek
allgemeine Wahrheit {sub} {f} genel gerçek
anerkannte Wahrheit {sub} {f} tanınan gerçek
Anspruch auf Wahrheit {sub} {m} gerçeği bilme hakkı
Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit [J. W. Goethe] Goethenin hayatından bir yapıt edebi eser ve gerçek
Beachtung der Wahrheit {sub} {f} doğruyu tasvip etmek
0.002s