7 direkte Treffer gefunden für: Text


50 indirekte Treffer gefunden für: Text

Deutsch Türkisch
das Farbband {sub} {n} [Farbfehler beim Textildruck] textil baskısında renk hatası
Text analysieren {v} yazıyı analiz etmek
Text anordnen {v} yazı dizilemek
Text bearbeiten {v} yazıyı düzenlemek
Text chiffrieren {v} metin şifrelemek
Text eines Liedes {sub} {m} şarkının metni
Text einfügen {sub} {f} yazı iliştirmek
textabhängig {adj} metine bağlı
die Textablesetafel {sub} {f} metin okuma levhası
die Textanalyse {sub} {f} metin çözümleme
der Textanfang {sub} {m} metin başlangıcı
das Textanfangszeichen {sub} {n} metin başlangıc karakteri
der Textausdruck {sub} {m} [Computer] metin çıkışı
der Textbaustein {sub} {m} [Computer] metin elemanı
der Textbaustein {sub} {m} [Textverabeitung] tekst modülü
der Textbaustein {sub} {m} metin yapıtaşı
die Textbearbeitung {sub} {f} metin biçimleme
der Textbeginn {sub} {m} metin başlangıcı
das Textbeginnzeichen {sub} {n} metin başlangıç işareti
der Textbegrenzer {sub} {m} metin sınırlayıcı
die Textbibliothek {sub} {f} metin kitaplığı
die Textbreite {sub} {f} yazı genişliği
das Textbuch {sub} {n} [Lehrbuch] öğretim kitabı
das Textbuch {sub} {n} [Liederbuch] şarkı metinleri kitabı
das Textbuch {sub} {n} [Musik] güfte
das Textbuch {sub} {n} [Musik] libretto
das Textbuch {sub} {n} [Oper, Operette] opera metin kitabı
die Textbücher {sub} {pl} [Musik] güfteler
die Textchefin {sub} {f} yazı şefi bayan
die Textdatei {sub} {f} metin dosyası
die Textdatei {sub} {f} metin kütüğü
Textdatei senden {v} yazı dosyası postalamak
die Textdaten {sub} {f} metin verileri
die Textdatenbank {sub} {f} metin veri bankası
das Textdiagramm {sub} {n} metin çizgesi
das Textdialogfeld {sub} {n} metin alanı kutusu
der Textdichter {sub} {m} [Musik] güfteci
der Textdichter {sub} {m} [Musik] librettocu
die Texte {sub} {pl} [Musik] güfteler
die Texte {sub} {pl} metinler
der Texteditor {sub} {m} metin biçimleyici
die Texteingabe {sub} {f} yazı verisi
das Texteingabefeld {sub} {n} yazı giriş sahası
der Texteingabemodus {sub} {m} yazı giriş modu
das Texten {sub} {n} güfte yazma
texten {v} [Musik] reklam metni yazmak
texten {v} [Musik] şarkı güftesi yazmak
texten {v} güfte yazmak
das Textende {sub} {n} metin sonu
das Textendezeichen {sub} {n} metin sonu karakteri
0.004sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu