7 direkte Treffer gefunden für: Anlauf


50 indirekte Treffer gefunden für: Anlauf

Deutsch Türkisch
Anlauf der Produktion {sub} {m} imalata başlama
Anlauf nehmen {v} gerilmek
Anlauf nehmen {v} hız almak
Anlauf ohne Belastung {sub} {m} yüksüz hareket
die Anlaufbedingung {sub} {f} hareket şartı
der Anlaufbefehl {sub} {m} hareket emri
die Anlaufbelastung {sub} {f} ilk hareket şarjı
der Anlaufbereich {sub} {m} hareket alanı
das Anlaufblech {sub} {n} kılavuz sac
die Anlaufdauer {sub} {f} hareket süresi
das Anlaufdrehmoment {sub} {n} yol alma dönme anı
die Anlaufdüse {sub} {f} yol verme memesi
das Anlaufen {sub} {n} [von Metall] kızarmak
das Anlaufen {sub} {n} [von Metall] rengi değişmek
anlaufen {v} [gegen] karşı durmak
anlaufen {v} [gegen~] karşı durmak
anlaufen {v} [Glas] buğulanmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] hareket etmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] hareket ettirmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] hücum etmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] işlemeye başlamak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] işletmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] koşmaya başlamak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] limana uğramak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] limana varmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] morarmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] parlaklığını kaybetmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] rengi atmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmaya başlamak
anlaufen {v} [Schulden, Zinsen] başlamak
anlaufen {v} donup kalmak
anlaufen lassen {v} çalıştırmak
anlaufend {adj} koşarak
anlaufend {adj} çalışarak
das Anlaufenlassen {sub} {n} çalıştırma
die Anlauffarbe {sub} {f} tavlama rengi
der Anlauffederring {sub} {m} esnek halka
der Anlauffederring {sub} {m} yay halka
die Anlaufgeschwindigkeit {sub} {f} hamle hızı
die Anlaufgeschwindigkeit {sub} {f} koşmaya başlama hizı
der Anlaufhafen {sub} {m} giriş limanı
das Anlaufkapital {sub} {n} başlangıç sermayesi
das Anlaufkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
der Anlaufkondensator {sub} {m} çalıştırma kapazitörü
Anlaufkondensator çalıştırma kondansatörü
der Anlaufkosten {sub} {m} başlangıç gideri
die Anlaufkosten {sub} {pl} başlangıç giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş maliyeti
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu