1 direkte Treffer gefunden für: Albe

Deutsch Türkisch
die Albe {sub} {f} Saarland‚da bir nehir ismi

50 indirekte Treffer gefunden für: Albe

Deutsch Türkisch
die Albedo {sub} {f} Astronomi ve meterolojide ışınları geri yansıtma yeteneği
Albedo der Erde {sub} {f} yeryüzünün ışın yansıtma yeteneği
die Alben {sub} {pl} albümler
das Albenblatt {sub} {n} albüm yaprağı
das Albendazol {sub} {n} larvalarla mücadelede etkili ilaç maddesi
die Alberei {sub} {f} budalalık
die Alberei {sub} {f} münasebetsizlik
die Alberich {sub} {f} German yiğitlik destanında cüce
albern {adj} [kindisch] çocukça
albern {adj} ahmak
albern {adj} avanak
albern {adj} budala
albern {adj} enayi
albern {adj} münasebetsiz
albern {adj} tuzsuz
albern {adj} şapşal
albern {v} [alberte, hat gealbert] aptallık etmek
albern {v} [alberte, hat gealbert] budalalık etmek
albern {v} [alberte, hat gealbert] çocukça hareketler yapmak
albern Lächeln {sub} {n} çocukça gülme
albern sein {v} münasebetsiz olmak
albern und übertrieben reagieren aptalca ve aşırı reaksiyon
albernd aptal
albernd budala
alberne aptal
alberne Antwort {sub} {f} aptalca cevap
alberne Bemerkung {sub} {f} aptalca ifade
alberne Handlung {sub} {f} aptalca davranış
alberne Handlungsweise {sub} {f} aptalca tavır takınma
alberne Tat {sub} {f} aptalca grişim
alberne Taten {sub} {pl} aptalca grişimler
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
der Alberner {sub} {m} aptal
alberner junger Mensch {sub} {m} budala genç insan
alberner Spaß aptalca şaka
alberner Spaß eşek şakası
alberner Tor {sub} {m} ahmak kişi
alberner Witz {sub} {m} aptalca espri
alberner Witz {sub} {m} budalaca şaka
alberner Witze {sub} {pl} aptalca espriler
alberner Witze {sub} {pl} budalaca şakalar
albernes ahmak
albernes Benehmen {sub} {n} aptalva davranış
albernes Benehmen {sub} {n} aptalva tutum
albernes Zeug {sub} {n} aptalca şey
die Albernheit {sub} {f} ahmaklık
die Albernheit {sub} {f} aptallık
die Albernheit {sub} {f} budalalık
die Albernheit {sub} {f} münasebetsizlik
Albernheits aptallık
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu