3 direkte Treffer gefunden für: kelimeler


57 indirekte Treffer gefunden für: kelimeler

Deutsch Türkisch
Anordnung der Worte {sub} {f} kelimeleri sıralama
auf Worte Taten folgen lassen kelimeleri icraata dönüştürmek
es lässt sich nicht mit Worten beschreiben kelimelerle ifade edilmez
die Getrenntschreibung {sub} {f} kelimeleri ayrı yazma
herausschleudern {v} [in übertragener Bedeutung] kelimeleri birbiri ardına saçma sapan sıralamak
ich finde keine Worte kelimeler bulamıyorum
in seinen Worten klang ein wenig Resignation an kelimeleri yılgınlık hissi uyandırıyor
in Worten kelimelerle
in Worten ausdrücken {v} kelimelerle söylemek
in Worten Fassen {v} kelimelerle ifade etmek
in Worten nicht zu fassen kelimelerle ifade etmek mümkün değil
jedes Wort auf die Goldwaage legen kelimeleri tartarak söylemek
der Malapropismus {sub} {m} kelimeleri mizahi şekilde kullanma sanatı
mit der Wortwahl sehr vorsichtig sein {v} kelimelere çok dikkat etmek
mit Worten spielen {v} kelimelerle oynamak
mit Worten verführt kelimelerle ayartılmış
mit Worten verletzend kelimelerle inciten
nicht in Worten kelimelerle değil
die Paraphasie {sub} {f} kelimeleri ve cümleleri anlaşılmaz şekilde kullanma şeklindeki konuşma bozukluğu
Sammlung von Worten {sub} {f} kelimeler biriktirme
die Wortagglutination {sub} {f} kelimelerin birbirine yapışması
die Wortamnesie {sub} {f} kelimeleri bulamama
Worte bewirken wenig kelimeler az etkileyor
Worte klauben kelimeleri titizlikle yorumlamak
Worte prägen kelimeler basmak
Worte sind Kleider der Gedanken kelimeler fikirlerin elbisesidir
Worte wechseln {v} kelimeleri değiştirmek
die Wortvermengung {sub} {f} kelimeleri karıştırma
die Wortverwechslungen {sub} {pl} kelimeleri birbirine karıştirmak
Wörter verdrehen {v} kelimeleri değiştirmek
die Zusammenschreibung {sub} {f} kelimeleri birleşik yazma
abscheuliche Worte {sub} {pl} kötü kelimeler
Akronyme birkaç sözcüğün biraraya getirilmesiyle oluşan kelimeler
alberne Worte {sub} {pl} aptalca kelimeler
allgemein gültige Wörter {sub} {pl} umumi geçerli kelimeler
anklagende Worte {sub} {pl} yakınmalı kelimeler
anleitende Worte {sub} {pl} yol gösterici kelimeler
aufmunternde Worte {sub} {pl} heveslendirici kelimeler
ähnliche Worte {sub} {pl} benzer kelimeler
die Bandwurmwörter {sub} {pl} uzun kelimeler
beschwichtigende Worte {sub} {pl} yatıştırıcı kelimeler
bewegende Worte {sub} {pl} etkileyici kelimeler
der Fachterminus {sub} {m} [ugs. Fachterm] branşla ilgili kelimeler
die Fremdwörter {sub} {pl} yabancı kelimeler
freundliche Worte {sub} {pl} latifeli kelimeler
große Worte {sub} {pl} büyük kelimeler
hitzige Worte {sub} {pl} hiddetli kelimeler
hochtrabende Worte {sub} {pl} cafcaflı kelimeler
häufig verwendete Wörter {sub} {pl} sık kullanılan kelimeler
die Jaworte {sub} {pl} onayalayan kelimeler
die Kennworte {sub} {pl} kod kelimeler
die Kennwörter {sub} {pl} kod kelimeler
langweilige Worte {sub} {pl} can sıkıcı kelimeler
laute Worte {sub} {pl} sesli kelimeler
die Lehnwörter {sub} {pl} alıntı kelimeler
liebe Worte {sub} {pl} sevimli kelimeler
listige Worte {sub} {pl} yanıltıcı kelimeler
0.002s