27 direkte Treffer gefunden für: Zeug


77 indirekte Treffer gefunden für: Zeug

Deutsch Türkisch
zeug haben {v} gerekli özelliklere sahip olmak
Zeug haben zu {v} gerekli özelliklere sahip olmak
Zeug haben zu {v} istidadı olmak
Zeug zu etwas haben bir şeye kabiliyeti olmak
der Zeugdruck {sub} {m} tekstil baskısı
der Zeuge {sub} {m} [Jura] tanık
der Zeuge {sub} {m} [Jura] şahit
der Zeuge {sub} {m} [Rechtswissenschaft] görgü tanığı
der Zeuge {sub} {m} [Rechtswissenschaft] tanık
der Zeuge {sub} {m} [Rechtswissenschaft] şahit
Zeuge der Anklage {sub} {m} dava şahidi
Zeuge der Gegenseite {sub} {m} karşı tarafın şahidi
Zeuge der Verteidigung {sub} {m} müdafa şahidi
Zeuge des Gegners {sub} {m} karşı tarafın şahidi
Zeuge des Krieges {sub} {m} savaş şahidi
Zeuge einer Sache sein {v} bir şeyin tanığı olmak
Zeuge für die Verteidigung {sub} {m} müdafa şahidi
Zeuge Jehovas {sub} {m} Yahova Şahidi
Zeuge sein bei {v} …da şahit olmak
Zeuge sein von {v} …in şahidi olmak
Zeuge von etwas sein {v} bir şeye şahit olmak
Zeuge zur Tatsache {sub} {m} gerçeğe şahit olmak
die Zeugen {sub} {pl} tanıklar
die Zeugen {sub} {pl} şahitler
zeugen {v} [Kinder: zeugte , hat gezeugt] çocuk yapmak
zeugen {v} [Naturwissenschaft: zeugte , hat gezeugt] döllemek
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] delâlet etmek
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] meydana getirmek
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] oluşturmak
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] ortaya çıkarmak
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] tanıklık etmek
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] şahit olmak
zeugen {v} [zeugte , hat gezeugt] şahitlik etmek
Zeugen aufrufen {v} şahitleri çağırmak
Zeugen beeinflussen {v} şahitleri etkilemek
Zeugen benennen {v} şahitleri okumak
Zeugen bestechen {v} şahitlere rüşvet vermek
Zeugen Jehovas {sub} {pl} Yahova Şahitleri
Zeugen vernehmen tanıkları dinlemek
Zeugen vernehmen {v} şahitlerin ifadelerini almak
Zeugen vorladen {v} şahitleri davet etmek
die Zeugenabgaben {sub} {pl} şahit ifadeleri
die Zeugenablehnung {sub} {f} şahit reddetme
der Zeugenaufruf {sub} {m} şahit çağırma
die Zeugenaussage {sub} {f} tanık ifadesi
die Zeugenaussage {sub} {f} tanıklık
die Zeugenaussage {sub} {f} şahadet
die Zeugenaussage {sub} {f} şahit beyanı
die Zeugenaussage {sub} {f} şahit ifadesi
die Zeugenaussage {sub} {f} şahitlik
die Zeugenaussagen {sub} {pl} tanık ifadeleri
das Abdrehdiamantwerkzeug {sub} {n} traşlama takımları
das Abdrehwerkzeug {sub} {n} taş tıraşlama avadanlığı
das Abfallsammelfahrzeug {sub} {n} çöp toplama arabası
abgeschlepptes Fahrzeug {sub} {n} çekilmiş araba
abgestelltes Fahrzeug {sub} {n} terkedilmiş taşıt
das Abgleichwerkzeug {sub} {n} dengeleme aleti
das Abgleitfahrzeug {sub} {n} kaydırma vasıtası
das Abgratwerkzeug {sub} {n} çapak temizleme aleti
das Abgratwerkzeug {sub} {n} çapak temizleme sunii
das Abisolierwerkzeug {sub} {n} soyma aleti
das Abisolierwerkzeug {sub} {n} sıyırma aleti
das Abkantwerkzeug {sub} {n} katlama aleti
Abladen von einem Fahrzeug {sub} {n} arabadan boşaltma
das Ablaufzeug {sub} {n} bobin askısı
das Abmantelwerkzeug {sub} {n} kabuk çıkarma aleti
das Abquetschwerkzeug {sub} {n} ezme aleti
das Abrichtwerkzeug {sub} {n} planya aleti
das Abschleppfahrzeug {sub} {n} çekici araç
Abschrägwerkzeug {v} yivleme aleti
das Absetzfahrzeug {sub} {n} yerleştirme aracı
das Abstechwerkzeug {sub} {n} kesme aleti
das Abtreibtrommelzeug {sub} {n} besleme düzeni
das Abwicklungswerkzeug {sub} {n} çözme aleti
das Abziehwerkzeug {sub} {n} çekme enstrümanı
das Abziehzeug {sub} {n} imbik
das Ackerwerkzeug {sub} {n} zirai alet
0.004s