8 direkte Treffer gefunden für: Alarm


50 indirekte Treffer gefunden für: Alarm

Deutsch Türkisch
Alarm ausgeführt alarm verildi
Alarm belegter Ausgang {sub} {m} alarm çıkış
Alarm blasen alarm borusu çalmak
Alarm blasen {v} alarm borusu çalmak
Alarm geben {v} alarm vermek
Alarmintervall alarm aralığı
Alarm rufen {v} alarm çağırmak
Alarm schlagen alarm vermek
Alarm schlagen {v} alarm vurmak
Alarm schreien {v} alarm diye bağırmak
Alarm vorhanden alarm bulunur
Alarm zurücksetzen {v} alarmı kapatmak
Alarm, akustischer - {sub} {m} akustik alarm
Alarm, falscher - {sub} {m} hatalı alarm
Alarm- und Ausrückeordnung {sub} {f} alarm ve yola koyulma düzenlemesi
die Alarmanforderung {sub} {f} alarm talebi
die Alarmanlage {sub} {f} alarm kuruluşu
die Alarmanlage {sub} {f} alarm tesisatı
die Alarmanlage {sub} {f} alarm teçhisatı
die Alarmanlage {sub} {f} alarm teçhizatı
die Alarmanlagen {sub} {pl} alarm teçhizatları
die Alarmannahme {sub} {f} alarm almak
der Alarmanrufdienst {sub} {m} alarm çağırma işi
die Alarmanzeige {sub} {f} [Arbeitssicherheit] alarm göstergesi
die Alarmanzeige {sub} {f} alarm ihbarı
die Alarmanzeigelampe {sub} {f} alarm gösteren lamba
die Alarmanzeigen {sub} {pl} alarm göstergeleri
die Alarmanzeigevorrichtung {sub} {f} alarm gösterge düzeneği
der Alarmapparat {sub} {m} alarm aleti
der Alarmapparat {sub} {m} alarm cihazı
der Alarmapparat {sub} {m} elektrikli korna
der Alarmapparat {sub} {m} uyarı cihazı
der Alarmausgang {sub} {m} alarm çıkışı
die Alarmausgangskarte {sub} {f} alarm çıkış kartı
der Alarmauslöser {sub} {m} alarm yapıcı
die Alarmauslösestange {sub} {f} alarm yapma çubuğu
die Alarmauslösetaste {sub} {f} alarm yapma düğmesi
die Alarmauslösevorrichtung {sub} {f} alarm yapma düzeneği
die Alarmauslösung {sub} {f} alarm yapma
die Alarmauswertung {sub} {f} alarm değerlendirme
die Alarmbaugruppe {sub} {f} alarm yapı grubu
das Alarmbearbeitungsprogramm {sub} {n} alarm değerlendirme programı
der Alarmbereich {sub} {m} alarm bölüm
alarmbereit {adj} hazır bekleyen
alarmbereit {adj} hazırda
alarmbereit sein {v} alarma hazır olmak
die Alarmbereitschaft {sub} {f} alarm hazırlığı
Alarmbereitschaft im Gefechtsstand {sub} {f} muharebe yerinde alarm hazırlığı
die Alarmbereitschaften {sub} {pl} alarm hazırlıkları
Alarmbereitschafts alarm hazırlık
0.002s