9 direkte Treffer gefunden für: ol


50 indirekte Treffer gefunden für: ol

Deutsch Türkisch
der Aasgeier {sub} {m} ölü soyucu
der Aasgeruch {sub} {m} ölü kokusu
abbleiben {v} [irgendwo: blieb ab, ist abgeblieben] olmak
Abdeckung der Messkette {sub} {f} ölçme zinciri kapağı
abgefaste Fuge {sub} {f} oluklu bağlantı
abgelebt ölen
abgelebt ölmüş
abgemessen ölçülmüş
abgemessen reden {v} ölçülü konuşmak
abgeschieden [verstorben] ölü
abgeschrägt oluklu
abgeschrägte Führungsbahn {sub} {f} oluklu klavuz hat
abgestorben ölmüş
abgestorben ölü
abgestorbener Baum {sub} {m} ölü ağaç
die Abgestorbenheit {sub} {f} ölülük
abgetötet öldürülmüş
abgezirkelt ölçüllüp biçilmiş
abgreifbare Spannung {sub} {f} ölçülebilen gerilim
abgreifbarer Sollzustand {sub} {m} ölçülebilen prevü
Abhilfemaßnahmen bei eventuellen Betriebsstörungen olası işletme arızalarına karşı çare önlemleri
abhängig von positiven Referenzen olumlu referanslara bağlı
das Abitur {sub} {n} olgunluk sınavı
abkratzen [derb.: sterben] ölmek
Ablauf der Ereignisse {sub} {m} olayların seyri
die Ablaufrinne {sub} {f} oluklu damlalık
Ablebe [wenn ich~] ölürsem
das Ableben {sub} {n} ölüm
ableben {v} [lebte ab, hat abgelebt] ölmek
die Ablebensversicherung {sub} {f} ölüm sigortası
der Ablegesatz {sub} {m} ölü malzeme
ablehnend {adj} olumsuz
das Abmaß {sub} {n} ölçü
die Abmaße {sub} {pl} ölçüler
das Abmaßschaubild {sub} {n} ölçü diyagramı
die Abmaßtabelle {sub} {f} ölçü çizelgesi
der Abmessapparat {sub} {m} ölçme sunii
abmessen {v} [maß ab, hat abgemessen] ölçmek
abmessen {v} [maß ab, hat abgemessen] ölçü aleti ile ölçmek
der Abmesser {sub} {m} ölçü sunii
der Abmesser {sub} {m} ölçücü
die Abmessung {sub} {f} ölçme
die Abmessung {sub} {f} ölçü
die Abmessungen {sub} {pl} ölçüler
Abmessungs- ölçü-
der Abmessungsbereich {sub} {m} ölçülen bölüm
das Abmessungsdiagramm {sub} {n} ölçü diyagramı
die Abmessungseinheit {sub} {f} ölçü birimi
die Abmessungsmatrix {sub} {f} ölçü matrisi
die Abmessungsnorm {sub} {f} ölçü normu
0.002s