17 direkte Treffer gefunden für: minderwertig


40 indirekte Treffer gefunden für: minderwertig

Deutsch Türkisch
minderwertig im Verhältnis zum Preis fiyatına göre kalitesi düşük
minderwertige Arbeit {sub} {f} kötü işçilik
minderwertige Güte {sub} {pl} düşük kalite
minderwertige Güter {sub} {pl} düşük mallar
minderwertige Kohle {sub} {f} düşük kaliteli kömür
minderwertige Kost {sub} {f} düşük kaliteli yemek
minderwertige Nahrung {sub} {f} düşük kaliteli yiyecek
minderwertige Qualität {sub} {f} düşük kalite
minderwertige Schrottsorten {sub} {pl} düşük değerli hurda türleri
minderwertige Ware {sub} {f} düşük kaliteli eşya
minderwertiger {adj} daha düşük kaliteli
minderwertiger, billiger Schnaps {sub} {m} düşük kaliteli, ucuz rakı
minderwertiger Artikel {sub} {m} düşük kaliteli mal
minderwertiger Charakter aşağılık adam
minderwertigere- düşük kaliteli-
minderwertigere Sorte {sub} {f} düşük kaliteli çeşit
minderwertiges Fabrikat {sub} {n} düşük kaliteli fabrika malı
minderwertiges Fleisch {sub} {n} düşük kaliteli et
minderwertiges Gut {sub} {n} değeri düşük mal
minderwertiges Gut {sub} {n} işporta malı
minderwertiges Heroin {sub} {n} düşük kaliteli eroin
minderwertiges Leben {sub} {n} düşük yaşam kalitesi
die Minderwertigkeit {sub} {f} adilik
die Minderwertigkeit {sub} {f} aşağılık
die Minderwertigkeit {sub} {f} değersizlik
die Minderwertigkeit {sub} {f} düşük değerlilik
die Minderwertigkeit {sub} {f} kalitesizlik
die Minderwertigkeiten {sub} {pl} aşağılıklar
die Minderwertigkeiten {sub} {pl} düşük değerlilikler
die Minderwertigkeiten {sub} {pl} kalitesizlikler
das Minderwertigkeitsgefühl {sub} {n} aşağılık duygusu
das Minderwertigkeitsgefühl {sub} {n} değersizlik duygusu
die Minderwertigkeitsidee {sub} {f} aşağılık düşüncesi
die Minderwertigkeitsidee {sub} {f} kendini değersiz bulma
der Minderwertigkeitskomplex {sub} {m} [Psychologie] aşağılık duygusu
der Minderwertigkeitskomplex {sub} {m} [Psychologie] aşağılık kompleksi
die Minderwertigkeitskomplexe {sub} {pl} [Psychologie] aşağılık duyguları
Minderwertigkeitskomplexe haben {v} aşağılık kompleksi olmak
der Minderwertigskeitskomplex {sub} {m} aşağılık kompleksi
minderwertigste {adj} en düşük kaliteli
0.002s