9 direkte Treffer gefunden für: locken


49 indirekte Treffer gefunden für: locken

Deutsch Türkisch
Locken brennen {v} saçları saç maşasıyla kıvırmak
Locken drehen {v} ondile kıvırmak
die Lockenbürste {sub} {f} ondile fırçası
lockend [Essen] cezbeden
lockende Aufgabe {sub} {f} cezbedici görev
lockende Ware {sub} {f} çekici eşya
die Lockenheit {sub} {f} bol olma
die Lockenheit {sub} {f} bolluk
die Lockenheit {sub} {f} gevşeklik
die Lockenklammer {sub} {f} ondile kıckacı
der Lockenkopf {sub} {m} [Frisur] kıvırcık saçlı (insan)
der Lockenkopf {sub} {m} [Person] kıvırcık saçlı kişi
der Lockenkopf {sub} {m} kıvır kıvır saçlı çocuk
der Lockenkopf {sub} {m} kıvırcık saçlı çocuk
lockenköpfig {adj} kıvırcık saçlı
die Lockenlotion {sub} {f} bükle losyonu
der Lockennadel {sub} {m} bükle iğnesi
der Lockenspan {sub} {m} [Zerspanungstechnik] kıvrınlı talaş
der Lockenstab {sub} {m} bükle çubuğu
der Lockenwickel {sub} {m} saç sarıp kıvırmak için metal veya plastikten makara
die Lockenwickel {sub} {pl} saç sarıp kıvırmak için metal veya plastikten makaralar
der Lockenwickler {sub} {m} bigudi
die Lockenwickler {sub} {pl} bigudiler
abblocken {v} [blockte ab, hat abgeblockt] defetmek
abblocken {v} [blockte ab, hat abgeblockt] engel olmak
abblocken {v} [blockte ab, hat abgeblockt] mâni olmak
abblocken {v} [blockte ab, hat abgeblockt] savuşturmak
abblocken {v} [gegenerischen Angriff: blockte ab, hat abgeblockt] önlemek
ablocken {v} [jemandem etwas ablocken] hile ile elde etmek
ablocken {v} [lockte ab, hat abgelockt] birini kandırarak elde etmek
ablocken {v} [lockte ab, hat abgelockt] sır çalmak
ablocken {v} [lockte ab, hat abgelockt] yaltanarak elde etmek
abpflöcken {v} [pflöckte ab, hat abgepflöckt] kazık çakarak etrafını çevirmek
das Alarmglocken {sub} {n} alarm çanları
alle Kompromissvorschläge abblocken tüm anlaşma önerilerini engellemek
anlocken {v} baştan çıkarmak
anlocken {v} [lockte an, hat angelockt] cezbetmek
anlocken {v} [lockte an, hat angelockt] yem dökmek
anpflocken {v} çivilemek
aus der Reserve locken {v} utangaç kişinin katılımını sağlamak
ausflocken {v} pıhtılaşma
ausflocken {v} pıhtılaştırma
ausflocken {v} pıhtılaştırmak
ausflocken {v} çökeltme
ausländisches Kapital anlocken yabancı sermayeyi cazipleştirmek
auspflocken {v} kazık çakarak sabitlemek
auspflocken {v} işaret kazığı çakmak
auspflocken {v} tahta bacak takmak
auspflocken {v} tahta kazık çakmak
0.002s