9 direkte Treffer gefunden für: asgari


50 indirekte Treffer gefunden für: asgari

Deutsch Türkisch
als Mindestmaß {sub} {n} asgari ölçü olarak
als Minimum {sub} {n} asgari olarak
am Existenzminimum leben asgari geçim düzeyinin altında yaşamak
am Existenzminimum sein asgari geçim düzeyinin altında olmak
Arbeit unter Tariflohn asgari ücret altında çalışma
auf dem Null angekommen sein asgari seviyeye inmiş olmak
die Bagatellgrenze {sub} {f} asgari had
die Bagatellgrenze {sub} {f} asgari sınır
Bewertung nach dem Niederstwertprinzip asgari değer prensibine göre değerleme
den Mindestanforderungen entsprechen {v} asgari taleplere cevap vermek
das Existenzminimum {sub} {n} [en aşağıgeçim düzeyi] asgari geçinme gelirleri
das Existenzminimum {sub} {n} [en aşağıgeçim düzeyi] asgari geçinme geliri
das Existenzminimum {sub} {n} asgari geçim düzeyi
das Existenzminimum {sub} {n} asgari geçim haddi
das Existenzminimum {sub} {n} asgari varoluş
das Existenzniveau {sub} {n} asgari geçim seviyesi
geringe Betriebskosten {sub} {pl} asgari işletme masrafları
geringer Kraftbedarf {sub} {m} asgari emebilme gücü
die Geringfügigkeitsgrenze {sub} {f} asgari gelir düzeyi
die Geringfügigkeitsgrenze {sub} {f} asgari kazanç matrahı
geringste Kosten {sub} {pl} asgari masraflar
geringste Messunsicherheit {sub} {f} asgari ölçü sapması
das Geringstgewicht {sub} {n} asgari ağırlık
der Grenzstrom {sub} {m} asgari ergitme akımı
die Grundenergieressourcen {sub} {pl} asgari enerji kaynakları
kleinster Lenkkreis {sub} {m} asgari dönüş dairesi
die Kleinstgeschwindigkeit {sub} {f} asgari hız
die Kleinstgeschwindigkeit {sub} {f} asgari sürat
die Kleinstleerlaufdrehzahl {sub} {f} asgari boşa dönme hızı
die Ladelinie {sub} {f} [Verkehr] asgari yükleme çizgisi
das Lebensminimum {sub} {n} asgari geçim
die Leichtlohngruppe {sub} {f} asgari ücretle çalışan kesim
der Leistungsbegrenzungsschutz {sub} {m} asgari güçten korunma tertibatı
Lohn unter dem Existenzminimum {sub} {m} asgari geçim düzeyi altındaki ücret
der Minderwert {sub} {m} asgari değer
die Mindestabnahme {sub} {f} asgari alım
die Mindestabnahmemenge {sub} {f} asgari alım miktarı
der Mindestabstand {sub} {m} asgari mesafe
das Mindestalter {sub} {n} asgari yaş
die Mindestalterbestimmung {sub} {f} asgari yaş belileme
das Mindestanfangskapital {sub} {n} asgari başlangıç sermayesi
die Mindestanforderung {sub} {f} asgari talep
die Mindestanforderungen {sub} {pl} asgari koşullar
die Mindestanlage {sub} {f} asgari yatırım
die Mindestansparung {sub} {f} asgari tasarruf
der Mindestanspruch {sub} {m} asgari talep
die Mindestanzahlung {sub} {f} asgari depozito
die Mindestarbeitszeit {sub} {f} asgari süresi
die Mindestarbeitszeit {sub} {f} asgari çalışma süresi
der Mindestaufenthalt {sub} {m} asgari ikamet süresi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu