7 direkte Treffer gefunden für: Struktur


50 indirekte Treffer gefunden für: Struktur

Deutsch Türkisch
die Gefügeverfestigung {sub} {f} strüktürel sertleşme
Struktur des Wassers {sub} {f} suyun yapısı
Struktur eines Steins {sub} {f} taşın dokusu
Struktur, kausale- {sub} {f} amaçlı yapı
Struktur, tragende- {sub} {f} taşıyıcı yapı
der Strukturalismus {sub} {m} [Philosophie] yapısalcılık
der Strukturalismus {sub} {m} yapısalcılık
der Strukturalist {sub} {m} [Philosophie] strüktüralist
der Strukturalist {sub} {m} [Philosophie] yapısalcı
die Strukturalistin {sub} {f} [weiblich] yapısalcı bayan
strukturalistisch {adj} strüktüralizm ile ilgili
strukturalistisch {adj} yapısalcılıkla ilgili
die Strukturanalyse {sub} {f} [Chemie] yapısal analiz
die Strukturanalyse {sub} {f} yapı analizi
die Strukturanalyse {sub} {f} yapı çözümleme
die Strukturanalyse {sub} {f} yapı çözümlemesi
strukturanalytische Betrachtungweise {sub} {f} yapısını çözümleyici bakış biçimi
strukturanalytische Diagnostik {sub} {f} yapısal çözümlemeye dayalı tanılama
der Strukturaufbau {sub} {m} yapılandırma
strukturbedingt {adj} yapıya bağlı
strukturbedingte Arbeitslosigkeit yapısal işsizlik
die Strukturbeschreibung {sub} {f} yapı tanımı
die Strukturdaten {sub} {pl} yapısal veriler
das Strukturdiagramm {sub} {n} taslak diyagramı
die Strukturdynamik {sub} {f} yapısal dinamize
die Struktureinheit {sub} {f} yapısal birim
strukturell {adj} bünyevi
strukturell {adj} strüktüral
strukturell {adj} yapı ile ilgili
strukturell {adj} yapılış ile ilgili
strukturell {adj} yapısal
strukturell vergleichbar yapısal açıdan karşılaştırılabilir
strukturelle Arbeitslosigkeit yapısal işsizlik
strukturelle Bestandteile {sub} {pl} yapısal organlar
strukturelle Inflation {sub} {f} yapısal enflasyon
strukturelle Investition yapısal yatırım
strukturelle Schwäche {sub} {f} yapısal zayıflık
struktureller Wandel {sub} {m} yapısal değişim
struktureller Überschuss {sub} {m} yapısal fazlalık
strukturelles Defizit yapısal açık
strukturelles Wachstumshemmnis {sub} {n} yapısal gelişim engeli
die Strukturen {sub} {pl} yapılar
Strukturen der Sektoren {sub} {pl} yapılar ve sektörler
die Strukturerkennung {sub} {f} örüntü tanıma
die Strukturformel {sub} {f} yapı formülü
die Strukturformel {sub} {f} yapısal formül
die Strukturierbarkeit {sub} {f} yapılandırılabilirlik
strukturieren {v} [strukturierte, hat strukturiert] yapılandırmak
strukturieren {v} [strukturierte, hat strukturiert] yapısını belirlemek
strukturieren {v} [strukturierte, hat strukturiert] yapıyı incelemek
0.002s