9 direkte Treffer gefunden für: Schaf


77 indirekte Treffer gefunden für: Schaf

Deutsch Türkisch
Schaf- und Ziegengesundheitsdienst {sub} {m} koyun-ve keçi sağlık servisi
der Schafbock {sub} {m} [Zoologie] erkeç
der Schafbock {sub} {m} [Zoologie] koç
der Schafdieb {sub} {m} koyun hırsızı
die Schafe {sub} {pl} koyunlar
Schafe scheren {v} koyunları kırkmak
Schafe weiden lassen {v} koyunları otlatmak
das Schafehüten {sub} {n} koyunlara göz kulak olmak
das Schaffen {sub} {n} eser
das Schaffen {sub} {n} yaratı
das Schaffen {sub} {n} çalışma
schaffen {v} [arbeiten] çalışmak
schaffen {v} [bewältigen] becermek
schaffen {v} [bewältigen] hakından gelmek
schaffen {v} [bringen] getirmek
schaffen {v} [bringen] götürmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] görmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] meydana getirmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] nakletmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] ortaya koymak
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] sağlamak
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] tedarik etmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] temin etmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] vücuda getirmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] yenmek
schaffen {v} [schuf, geschaffen] başarmak
schaffen {v} [schuf, geschaffen] yaratmak
schaffen {v} [ugs.: fertig machen] üstesinden gelmek
Schaffen des Künstlers sanatçının eserleri
schaffend {adj} meydana getiren
der Schaffensdrang {sub} {m} eser meydana koyma dürtüsü
der Schaffensdrang {sub} {m} eser yaratma dürtüsü
der Schaffensdrang {sub} {m} yaratma dürtüsü
der Schaffer {sub} {m} [Verkehr] gemi erzak görevlisi
der Schaffer {sub} {m} yaratıcı
der Schaffer {sub} {m} yaratıcı işçi
der Schaffer {sub} {m} çalışkan işçi
das Schaffett {sub} {n} koyun yağı
das Schaffleisch {sub} {n} koyun eti
der Schaffner {sub} {m} [Verkehr] biletçi
der Schaffner {sub} {m} [Verkehr] kondüktör
das Schaffnerabteil {sub} {n} kondüktör kompartımanı
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın biletçi
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın kondüktör
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın kâhya
die Schaffnerin {sub} {f} [weiblich] biletçi
die Schaffnerin {sub} {f} [weiblich] kondüktör
der Schaffnertisch {sub} {m} kondüktör masası
die Schaffplatte {sub} {f} fırın eşiği
Schaffst du es ohne? …siz basarabilirmisin?
schafft [er, sie, es~] başarıyor
der Altschaf {sub} {m} yaşlı koyun
der Bergschaf {sub} {m} dağ keçisi
blöken wie ein Schaf koyun gibi melemek
blökend wie ein Schaf koyun gibi meleyerek
Dolly war das erste geklonte Schaf Doli ilk klonlanan koyun idi
du Schaf seni gerzek seni
der Feinwollschaf {sub} {m} ince yünlü koyun
fettes Schaf {sub} {n} yağlı koyun
der Fettschwanzschaf {sub} {m} Karaman koyunu
der Fleischschaf {sub} {m} etlik koyun
geklontes Schaf {sub} {n} klonlanmış koyun
das Hausschaf {sub} {n} koyun
das Karakulschaf {sub} {n} [Zoologie] karakul
das Karakulschaf {sub} {n} karagül
das Klonschaf {sub} {n} [z.B. in England Dolly] klonlanarak oluşan koyun
die Mehrlingsgeburt {sub} {f} ikiden fazla bebek doğurma Mehrlingsschwangerschaf
der Merinoschaf {sub} {m} merinos koyunu
das Milchschaf {sub} {n} süt koyunu
das Mufflonschaf {sub} {n} argalı koyunu
das Mufflonschaf {sub} {n} yaban koyunu
das Mufflonschaf {sub} {n} yabani koyun
das Mutterschaf {sub} {n} ana koyun
der Schlachtschaf {sub} {m} kasaplık koyun
schwarzes Schaf {sub} {n} kara koyun
der Schwarzkopfschaf {sub} {m} karabaş koyun
wie ein Schaf koyun gibi
0.003s