9 direkte Treffer gefunden für: Schaf


50 indirekte Treffer gefunden für: Schaf

Deutsch Türkisch
Schaf- und Ziegengesundheitsdienst {sub} {m} koyun-ve keçi sağlık servisi
der Schafbock {sub} {m} [Zoologie] erkeç
der Schafbock {sub} {m} [Zoologie] koç
der Schafdieb {sub} {m} koyun hırsızı
die Schafe {sub} {pl} koyunlar
Schafe scheren {v} koyunları kırkmak
Schafe weiden lassen {v} koyunları otlatmak
das Schafehüten {sub} {n} koyunlara göz kulak olmak
das Schaffen {sub} {n} eser
das Schaffen {sub} {n} yaratı
das Schaffen {sub} {n} çalışma
schaffen {v} [arbeiten] çalışmak
schaffen {v} [bewältigen] becermek
schaffen {v} [bewältigen] hakından gelmek
schaffen {v} [bringen] getirmek
schaffen {v} [bringen] götürmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] görmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] meydana getirmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] nakletmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] ortaya koymak
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] sağlamak
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] tedarik etmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] temin etmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] vücuda getirmek
schaffen {v} [schaffte, hat geschafft] yenmek
schaffen {v} [schuf, geschaffen] başarmak
schaffen {v} [schuf, geschaffen] yaratmak
schaffen {v} [ugs.: fertig machen] üstesinden gelmek
Schaffen des Künstlers sanatçının eserleri
schaffend {adj} meydana getiren
der Schaffensdrang {sub} {m} eser meydana koyma dürtüsü
der Schaffensdrang {sub} {m} eser yaratma dürtüsü
der Schaffensdrang {sub} {m} yaratma dürtüsü
der Schaffer {sub} {m} [Verkehr] gemi erzak görevlisi
der Schaffer {sub} {m} yaratıcı
der Schaffer {sub} {m} yaratıcı işçi
der Schaffer {sub} {m} çalışkan işçi
das Schaffett {sub} {n} koyun yağı
das Schaffleisch {sub} {n} koyun eti
der Schaffner {sub} {m} [Verkehr] biletçi
der Schaffner {sub} {m} [Verkehr] kondüktör
das Schaffnerabteil {sub} {n} kondüktör kompartımanı
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın biletçi
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın kondüktör
die Schaffnerin {sub} {f} [Verkehr] kadın kâhya
die Schaffnerin {sub} {f} [weiblich] biletçi
die Schaffnerin {sub} {f} [weiblich] kondüktör
der Schaffnertisch {sub} {m} kondüktör masası
die Schaffplatte {sub} {f} fırın eşiği
Schaffst du es ohne? …siz basarabilirmisin?
0.002s