7 direkte Treffer gefunden für: Optik


50 indirekte Treffer gefunden für: Optik

Deutsch Türkisch
Abbildung, optische~ {sub} {f} optik görüntü
Airy Scheibchen {sub} {n} optik sistemin çözülümünün tarifine yarayan halka
Aktive optoelektronische Schutzeinrichtungen {sub} {pl} optik elektrikli koruma tertibatları
aktives Phasengitter {sub} {n} [Beugungsgitter] optik ızgara
die Augenoptik {sub} {f} optik bilimi
der Belegleser {sub} {m} optik karakter okuyucu
Deceptio visus optik illüzyon
die Dioptrie {sub} {f} optik kırılma gücü birimi
Fadenkreuz für optische Instrumente {sub} {n} optik aletler için hedef çaprazı
die Fokuslampe {sub} {f} optik lamba
die Gesichtshalluzination {sub} {f} optik halüsinasyon
der Gesichtswinkel {sub} {m} optik açı
das Glasfaserkabel {sub} {n} optik fiber kablosu
das Graufilter {sub} {n} optik filtre
die Grauglasscheibe {sub} {f} optik filtre
Herstellung von optischen Erzeugnissen {sub} {f} optik eşyalar üretme
der Klarschriftleser {sub} {m} optik okuyucu
der Klartextstreifenleser {sub} {m} optik karakter şerit okuyucusu
die Laufschrift {sub} {f} [(durch gesteuertes Ein- und Ausschalten von verschiedenen Lampen) sich optisch vorwärtsbewegende Schrift (als Reklame o. Ä. an Fassaden, auf dem Fernsehbildschirm o. Ä.)] optik açıdan öne doğru ilerleyen kumandalı yakma söndürme
der Leuchtenwirkungsgrad {sub} {m} optik geriverim
die Lichterscheinung {sub} {f} optik olay
das Lichtsignal {sub} {n} optik sinyal
die Linsenkombination {sub} {f} optik sistem
die Linsenkorrektur {sub} {f} optik mukayese
das Linsensystem {sub} {n} optik sistem
nach nichts aussehen {v} {ugs.} optik açıdan etkileyici olmamak
die OCR {sub} {f} [Abkürzung von Optical Character Recognition: Informatik] optik karakter tanıma
das Okular {sub} {n} [Naturwissenschaft] optik araçlardaki göz tarafında bulunan mercek
der Optiker {sub} {m} gözlükçü
der Optiker {sub} {m} optik yapımcısı veya satıcısı
der Optiker {sub} {m} optikçi
die Optiker {sub} {pl} gözlükçüler
die Optiker {sub} {pl} optikçiler
die Optikerin {sub} {f} [weiblich] gözlükçü
optisch aktiv optik aktif
optisch näherholen {v} optik olarak yakın agetirme
optisch Täuschung {sub} {f} optik aldatma
optisch variable Farbe {sub} {f} optik değişken renk
optisch vergrösserte Ableseskala {sub} {f} optik büyütükmüş okuma kadranı
optische Achse {sub} {f} optik eksen
optische Achse {sub} {f} optik merkez hattı
optische Agnosie {sub} {f} optik agnozi
optische Aktivität {sub} {f} optik aktivite
optische Anzeige {sub} {f} optik görüntü
optische Aura {sub} {f} optik aura
optische Brille optik gözlük
optische Dichte {sub} {f} optik yoğunluk
optische Dichte bei Reflexion {sub} {f} optik yansıtıcılık yoğunluğu
optische Dichte bei Transmission {sub} {f} optik geçiricilik yoğunluğu
optische Dichte für den Reflexionsfaktor {sub} {m} optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
0.003s