7 direkte Treffer gefunden für: Okular


35 indirekte Treffer gefunden für: Okular

Deutsch Türkisch
der Okularauszug {sub} {m} oküler sürme borusu
die Okularblende {sub} {f} oküler diyaframı
die Okularbrennweite {sub} {f} okülerin odak mesafesi
die Okularklemmung {sub} {f} oküleri sıkıştırma
das Okularmikroskop {sub} {n} okülerli mikroskop
das Okularpaar {sub} {n} oküler çifti
das Okularprisma {sub} {n} oküler prizması
das Okularspektroskop {sub} {n} okülerli spektroskop
das Pointierungsmikroskop {sub} {n} okular işaretleme oküleri
achromatisches Okular {sub} {m} akromatik oküleri
astronomisches Okular {sub} {n} astronomik oküler
das Binokular {sub} {n} [Fernrohr] dürbün
das Binookular {sub} {n} dürbün oküleri
der Demonstrationsokular {sub} {m} präparat Denşirici
der Demonstrationsokular {sub} {m} teşhir oküleri
der Doppelokular {sub} {m} çift oküler
die Düfte {sub} {pl} güzel kokular
die Düfte {sub} {pl} kokular
das Fadenkreuzokular {sub} {n} çaprazlı oküler
das Fadenokular {sub} {n} okülerin çapraz hattı
der Fotookular {sub} {m} fotoğrafik oküler
die Initialzellen {sub} {pl} [Pflanze] sürgen dokular
intraokular {adj} göz içinde olan (tümör veya yabancı cisim)
intraokulär {adj} göz içinde
die Kambien {sub} {pl} [Biologie, Pflanze] büyütken dokular
der Kompensationsokular {sub} {m} dengeleyici oküler
die Mikrookular {sub} {f} mikrometre oküleri
das Mikroskopokular {sub} {n} mikroskop oküleri
monokular {adj} tek gözlü
monokular {adj} tek mercekli
monokulär {adj} monoküler
monozentrisches Okular {sub} {n} tek merkezli oküler
das Quarzokular {sub} {n} kuvars oküler
das Spektralokular {sub} {n} spektroskopik oküler
das Sucherokular {sub} {n} araştırma oküleri
0.002s