11 direkte Treffer gefunden für: Faden


50 indirekte Treffer gefunden für: Faden

Deutsch Türkisch
Faden andrehen {v} ipliği bağlamak
Faden anspinnen {v} yedek ipliği sarmak
Faden anwinden {v} yedek ipliği sarmak
Faden aufwinden {v} ipliği sarmak
Faden, gezogener~ {sub} {m} çekilmiş iplik
Faden, gezogener~ {sub} {m} çıkartılmış iplik
der Fadenabschneider {sub} {m} iplik kesici
die Fadenalgen {sub} {pl} ince yosunlar
das Fadenandrehen {sub} {n} ipliği bağlama
das Fadenanspinnen {sub} {n} yedek ipliği sarma
fadenartig {adj} ince lifli
die Fadenaufhängung {sub} {f} fiber süspansiyon
Fadenaufwinden ipliği sarma
Fadenaufwinden auf die Spindel {sub} {n} ipliğin plakasına sarılması
das Fadenauge {sub} {n} Mekik gözü
die Fadenbakterien {sub} {pl} iplik bakteriler
der Fadenballon {sub} {m} iplik balonu
die Fadenbeleuchtungsrichtung {sub} {f} çapraz şebeke aydınlatma tertibatı
fadenbildend {adj} iplikleşen
die Fadenbindung {sub} {f} iplik bağlama
das Fadenbolometer {sub} {n} telli bolometre
die Fadenbremse {sub} {f} dikiş makinesi için iplik durdurucu
die Fadenbremsen {sub} {pl} dikiş makinesi için iplik durdurucular
das Fadenbrettchen {sub} {n} iplik kılavuz levhacığı
der Fadenbruch {sub} {m} iplik kopması
der Fadenbruchdetektor {sub} {m} iplik kopmasını denetleyici
die Fadenbuchheftmaschine {sub} {f} kitap ip dikiş makinesi
der Fadenbündel {sub} {m} elyaf demeti
die Fadendehnung {sub} {f} iplik genleşmesi
die Fadendichte {sub} {f} iplik yoğunluğu
die Fadendicke {sub} {f} ipliğin kalınlığı
der Fadendistanzmesser {sub} {m} iplik mesafesi ölçer
fadendünn {adj} iplik gibi ince
fadendünn {adj} kıl gibi
fadendünn {adj} çok ince
das Fadenelektrometer {sub} {n} telli elektrometre
das Fadenende {sub} {n} iplik ucu
die Fadenentfernung {sub} {f} iplik çıkarma
das Fadenentfernungsmesser {sub} {n} iplik çıkarma bıçağı
fadenförmige Bakterien {sub} {pl} iplik şeklinde bakteriler
der Fadenfänger {sub} {m} iplik tutucu
fadenförmig {adj} iplik şeklinde
fadenförmig {adj} tel gibi
fadenförmiger Mikroorganismus {sub} {m} iplik şeklinde mikroorganizma
der Fadenführer {sub} {m} dikiş makinesi iplik kılavuzu
Fadenführer über der Spindel {sub} {m} üstü iplik klavuzu
das Fadenführerauge {sub} {n} iplik klavuz gözü
die Fadenführung {sub} {f} iplik kılavuzu
die Fadengabel {sub} {f} iplik çatalı
das Fadengalvanometer {sub} {n} telli galvanometre
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu