6 direkte Treffer gefunden für: Aggregat


50 indirekte Treffer gefunden für: Aggregat

Deutsch Türkisch
Aggregat Paneele {sub} {pl} cihaz kaplamalar
die Aggregatcode {sub} {f} cihaz kodu
die Aggregate {sub} {pl} cihazlar
die Aggregate {sub} {pl} takımlar
der Aggregatebestand {sub} {m} cihaz mevcudiyeti
die Aggregatelagerung {sub} {f} cihazların depolaması
Aggregaten cihazlara
der Aggregateträger {sub} {m} ciharların taşıyıcıları
Aggregatform des Indexes {sub} {f} endekste cihaz şekli
die Aggregatfunktion {sub} {f} cihaz fonksiyonu
der Aggregatindex {sub} {m} cihaz endeksi
die Aggregation {sub} {f} biraraya gelme
die Aggregation {sub} {f} birleştirme
die Aggregation {sub} {f} küme
die Aggregation {sub} {f} kümeleme
die Aggregation {sub} {f} toplama
die Aggregation {sub} {f} toplanma
die Aggregation {sub} {f} yığışım
Aggregation vermeiden {v} kümelenmeyi önlemek
Aggregation von Normen {sub} {f} normların toplanması
Aggregations kümelenme
der Aggregationshemmer {sub} {m} kümelenme azaltıcı
die Aggregationszeitreihe {sub} {f} kümelenme zaman sırası
aggregativer Fehlschluß {sub} {m} cihazın hatalı bağlanması
die Aggregatmethode {sub} {f} cihaz metodu
die Aggregatnummer {sub} {f} cihaz numarası
die Aggregatplatte {sub} {f} cihaz levhası
der Aggregatrahmen {sub} {m} cihaz çerçevesi
die Aggregatreparaturmethode {sub} {f} cihaz tamir metodu
die Aggregatstufe {sub} {f} cihaz aşaması
die Aggregatstufe {sub} {f} cihaz kademesi
die Aggregattafel {sub} {f} cihaz çizelgesi
der Aggregatzustand {sub} {m} aletin durumu
der Aggregatzustand {sub} {m} aygıtın hali
der Aggregatzustand {sub} {m} cihaz durumu
das Achsaggregat {sub} {n} dingil bütünü
das Akkumulatorladeaggregat {sub} {n} akümülatör şarj cihazı
das Antriebsaggregat {sub} {n} hareket ettirme ünitesi
das Antriebsaggregat {sub} {n} sürme ünitesi
das Ausgleichsaggregat {sub} {n} dengeleme sunii
das Austauschaggregat {sub} {n} mübadele agregatı
das Austauschaggregat {sub} {n} mübadele takımı
das Balgenaggregat {sub} {n} körüklü grup
das Balgenaggregat {sub} {n} körüklü montaj
das Bremsaggregat {sub} {n} fren takımı
das Datenaggregat {sub} {n} veri kütlesi
das Dieselaggregat {sub} {n} dizel jenaratörü
das Dieselnotstromaggregat {sub} {n} yedek elektrik jeneratörü
das Doppelachsaggregat {sub} {n} boji
das Doppelachsaggregat {sub} {n} takviyeli dingil bütünü
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu