Keine direkten Treffer gefunden für: kademesi

Deutsch Türkisch

40 indirekte Treffer gefunden für: kademesi

Deutsch Türkisch
einstellbar, stufenlos- kademesiz ayar edilebilir
einstellbar, stufenlos- kademesiz ayarlanabilir
stufenlos {adj} kademesiz
stufenlos regelbare Beleuchtung {sub} {f} kademesiz ayarlanabilir ışık
stufenlos regelbare Drehzahlen {sub} {pl} kademesiz ayarlanabilir devir sayısı
stufenlos verstellbar kademesiz değiştirilebilir
stufenlose Drehzahlregelung {sub} {f} kademesiz dönme sayısı ayarlı
stufenlose Einstellung {sub} {f} kademesiz ayarlı
stufenlose Getriebe {sub} {n} kademesiz şanzıman
stufenloser Getriebemotor {sub} {m} kademesiz dişli motoru
stufenloser Getriebemotor {sub} {m} kademesiz redüktörlü motor
stufenloses Getriebe {sub} {n} kademesiz dişli kutusu
stufenloses Getriebe {sub} {n} kademesiz şanzıman
weiter befördern {v} kademesini yükseltmeğe devam etmek
die Abbaustufe {sub} {f} ocak kademesi
der Admiralsrang {sub} {m} amiral kademesi
die Aggregatstufe {sub} {f} cihaz kademesi
die Alarmstufe {sub} {f} alarm kademesi
die Anfahrstufe {sub} {f} hareket kademesi
die Anzapfstufe {sub} {f} çekme kademesi
die Anzapfungsstufe {sub} {f} çekme kademesi
der Arbeitsschritt {sub} {m} çalışma kademesi
die Ausführungsstufe {sub} {f} yapılış kademesi
die Änderungsklasse {sub} {f} değiştirme kademesi
die Äquivalenzklasse {sub} {f} denklilik kademesi
die Eingangsstufe {sub} {f} giriş kademesi
die Einkommensstufe {sub} {f} gelir kademesi
die Einkommensteuerklasse {sub} {f} gelir vergisi kademesi
die Endstufe {sub} {f} sorti kademesi
die Ereignisrate {sub} {f} olay kademesi
die Gichtgastreppe {sub} {f} yüksek fırın kademesi
die Handelsklasse {sub} {f} ticaret kademesi
die Hierarchie {sub} {f} rütbe kademesi
die Hierarchiestufe {sub} {f} hiyerarşi kademesi
der Lichtbogenschritt {sub} {m} ark kademesi
der Matrixrang {sub} {m} matris kademesi
nachgeschaltete Verfahrensstufe {sub} {f} sonraki işlem kademesi
die Niederdruckstufe {sub} {f} [Turbine] alçak tazyik kademesi
die Pumpenstufe {sub} {f} pompa kademesi
die Schadenfreiheitsklasse {sub} {f} hasarsızlık kademesi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu