11 direkte Treffer gefunden für: siper


49 indirekte Treffer gefunden für: siper

Deutsch Türkisch
Abstufung zum Herausspringen aus dem Schützengraben {sub} {f} siper kuyusundan çıkmak için basamak yapma
der Ausstrahlungswinkel {sub} {m} siperlik çıkış açısı
die Beschirmung {sub} {f} siperleme
der Beschirmungsgrad {sub} {m} siperleme derecesi
beschützen {v} [beschützte, habe beschützt] siperlemek
das Brett {sub} {n} [Auto] siper tablosu
die Bunkerlinie {sub} {f} siper hattı
der Entfroster {sub} {m} siper camı buz çözeri
der Fangdraht {sub} {m} siper teli
das Fünftagefieber {sub} {n} [Med.] siper humması
gedeckt {adj} [Militär] siper almış
der Grabenkrieg {sub} {m} siper kuyularından yapılan savaş
in Deckung gehen {v} siper altına girmek
die Markise {sub} {f} siperlik
die Sappe {sub} {f} [Militär] siperde düşmana yanaşma hendeği
der Sappeur {sub} {m} [Militär] siperde yanaşma hendeği kazan asker
der Scheibenwischer {sub} {m} siper camı sileceği
das Schild {sub} {n} siperlik
der Schirm {sub} {m} [Kamin] siperlik
die Schirmgitterlampe {sub} {f} siper ızgaralı lamba
die Schirmleuchte {sub} {f} siperli lamba
die Schirmmütze {sub} {f} siperli kasket
der Schirmschlag {sub} {m} siper kesimi
der Schirmstand {sub} {m} siper durumu
Schutz bieten {v} siper olmak
das Schutzblech {sub} {n} siper sacı
das Schutzblech {sub} {n} siper örtüsü
der Schutzdraht {sub} {m} siper teli
die Schutzleiste {sub} {f} siper rayı
die Schutzstange {sub} {f} siper demiri
die Schutzvorrichtung {sub} {f} siper tertibatı
schützen {v} [schützte, hat geschützt] siperlemek
die Seitensicherung {sub} {f} siper demiri
sich einbuddeln [Militär] siper kazarak içine girmek
sich eingraben {v} [Militär] siper kazarak içine girmek
die Windscheibe {sub} {f} siper camı
die Windscheiben {sub} {pl} siper camları
die Windschutzkappe {sub} {f} siper camı
die Windschutzscheibe {sub} {f} siper camı
der Windschutzscheibenrahmen {sub} {m} siper camı çerçevesi
die Zwangschiene {sub} {f} siper demiri
das Gitter {sub} {n} ekran siper
der Kugelfang {sub} {m} atış alanında bulunan hedef tahtasının arkasındaki topraktan siper
die Rückendeckung {sub} {f} arka siper
die Sandsackbekleidung {sub} {f} kum torbasından siper
das Schutzschild {sub} {n} koruyucu siper
die Schutzwand {sub} {f} koruyucu siper
das Vorwerk {sub} {n} [Militär] assiper
die Windschutzkappe {sub} {f} rüzgâr kesen siper
0.002s