11 direkte Treffer gefunden für: dalgalanma


44 indirekte Treffer gefunden für: dalgalanma

Deutsch Türkisch
flattern {v} [Fahne] dalgalanmak
flattern {v} dalgalanmak
floaten {v} dalgalanmak
floaten {v} dalgalanmaya bırakmak
die Fluktuationsarbeitslosigkeit {sub} {f} dalgalanmadan doğan işsizlik
fluktuationsbedingt {adj} dalgalanmadan dolayı
fluktuieren {v} dalgalanmak
innerhalb der Schwankungsbreite dalgalanma genişliği içinde
Nachteile von Schwankungen {sub} {pl} dalgalanma dezavantajları
die Schlingerbewegung {sub} {f} dalgalanma hareketi
schlingern {v} dalgalanmak
schwanken {v} [Wirtschaft] dalgalanmak
die Schwankungen {sub} {pl} [Wirtschaft] dalgalanmalar
sich wellen {v} dalgalanmak
undulieren {v} dalgalanmak
wabern {v} dalgalanmak
die Wanderzeit {sub} {f} dalgalanma zamanı
wehen {v} [Fahne] dalgalanmak
die Wellenbildung {sub} {f} dalgalanma (bir malzemenin kenarlarında, yüzeylerinde vb.)
das Wellenverhältnis {sub} {n} dalgalanma oranı
der Welligkeitsfaktor {sub} {m} dalgalanma faktörü
das Welligkeitsfilter {sub} {n} dalgalanma filtresi
wogen {v} [wogte, hat gewogt] dalgalanmak
das Blockfloaten {sub} {n} blok dalgalanma
die Börsenschwankung {sub} {f} borsada dalgalanma
erwartete Schwankung {sub} {f} beklenen dalgalanma
die Gefühlsaufwallung {sub} {f} duygusal dalgalanma
geringfügige Schwankungen {sub} {pl} az dalgalanma
das Gewoge {sub} {n} sürekli dalgalanma
die Jahresschwankung {sub} {f} yıllık dalgalanma
jahreszeitliche Schwankung {sub} {f} mevsime bağlı dalgalanma
kaum Schwankungen {sub} {pl} pek az dalgalanma
die Konjunkturschwankung {sub} {f} devresel dalgalanma
die Konjunkturschwankung {sub} {f} ekonomik dalgalanma
die Kursschwankung {sub} {f} fiyatlarda dalgalanma
die Kursschwankung {sub} {f} kurlarda dalgalanma
kurzfristige Schwankungen {sub} {pl} kısa vedeli dalgalanma
die Nachschwankung {sub} {f} sonradan dalgalanma
saisonale Schwankung mevsimlik dalgalanma
die Saisonschwankung {sub} {f} mevsimlik dalgalanma
sauberes Floaten {sub} {n} temiz dalgalanma
die Tagesschwankung {sub} {f} gün içindeki dalgalanma
die Volatilität {sub} {f} [Wirtschaft] fiyatlarda dalgalanma
zyklische Schwankung {sub} {f} periyodik dalgalanma
0.002s