13 direkte Treffer gefunden für: Feld


77 indirekte Treffer gefunden für: Feld

Deutsch Türkisch
Feld ausmessen {v} arazi ölçmek
Feld bearbeiten {v} araziyi işlemek
Feld behaupten {v} [Militär] savaş alanına hakim olmak
Feld bestellen {v} tarla ekip biçmek
Feld der Sozialarbeit {sub} {m} sosyal çalışma alanı
Feld der Träume {sub} {n} rüyalar sahası
Feld des sozialen Dienstes {sub} {m} sosyal hizmet alanı
Feld einer Station {sub} {n} istasyon sahası
Feld eines Fachwerkträgers {sub} {n} takviyeli kiriş bölme
Feld erregen {v} alanı ikaz etmek
Feld ist sehr fruchtbar {sub} {n} tarla çok verimli
Feld messen {v} alan ölçmek
Feld messen {v} arazi ölçme
Feld messen {v} ölçmek
Feld mit Vorzeichen {sub} {n} ön işaretli alan
Feld ohne Vorzeichen {sub} {n} ön işaretsiz alan
Feld räumen {v} [Militär] meydanı terk etmek
Feld räumen {v} dayanamayıp geri çekilmek
Feld räumen {v} elçekmek
Feld räumen {v} pes etmek
Feld räumen {v} vazgeçmek
Feld räumen {v} çekilmek
das Feldtest {sub} {n} arazi deneyi
Feld vermessen {v} maden tabakasını ölçmek
Feld, aktives~ {sub} {n} aktif alan
Feld, aktives~ {sub} {n} aktif saha
Feld, elektrisches~ {sub} {n} elektrikli alan
Feld, erdmagnetisches~ {sub} {n} jeomanyetik saha
Feld, induziertes~ {sub} {n} çekme alanı
Feld, magnetisches- {sub} {n} manyetik alan
Feld, magnetisches- {sub} {n} manyetik saha
das Feld-Löwenmaul {sub} {n} danaburnu
das Feld-Mannstreu {sub} {n} boğa dikeni
das Feld-Mannstreu {sub} {n} deveelması
das Feld-Mannstreu {sub} {n} guga dikeni
das Feld-Mannstreu {sub} {n} göz dikeni
das Feld-Mannstreu {sub} {n} hölemez
das Feld-Mannstreu {sub} {n} çakır dikeni
die Feld-Wald-und-Wiesen- {sub} {pl} arazi, orman ve çayırlar
die Feld-Wald-und-Wiesen- {sub} {pl} {ugs.} karmakarışık, hepsinden biraz
die Feldabhängigkeit {sub} {f} araziye bağımlılık
der Feldahorn {sub} {m} adi çınar
der Feldahorn {sub} {m} isfendan
der Feldahorn {sub} {m} isfendan ağacı
der Feldahorn {sub} {m} ova akçaağacı
der Feldampfer {sub} {m} kuzukulağı
der Feldanis {sub} {m} [Pimpinella peregrina] Anason (Yabani)
der Feldanzug {sub} {m} [Militär] sefer kıyafeti
die Feldarbeit {sub} {f} alan çalışması
die Feldarbeit {sub} {f} tarla işi
die Feldarbeit {sub} {f} tarım
das Abbaufeld {sub} {n} [Bergbau] maden alanı
das Abbaufeld {sub} {n} [Bergbau] maden sahası
das Abgangsfeld {sub} {n} çıkış sahası paneli
der Abgangsschalterfeld {sub} {m} kapatma şalteri alanı
abgesetztes Bedienfeld {sub} {n} alçaltılmış kumanda paneli
abklingendes Feld {sub} {n} azalan elektromanyetik alan
ablenkendes Magnetfeld {sub} {n} yön değiştiren manyetik alan
das Ablenkfeld {sub} {n} sapma alanı
Ablenkung im Magnetfeld {sub} {f} manyetik alanda sapma
das Ablenkungsfeld {sub} {n} sapma alanı
das Abschreibungsfeld {sub} {n} amortisman alanı
absolutes Feld {sub} {n} mutlak saha
das Abtastfeld {sub} {n} tarama sahası
achsensymmetrisches Feld {sub} {n} eksenel simetrik alan
das Ackerbohnenfeld {sub} {n} fasulye tarlası sahası
das Ackerfeld {sub} {n} ekim tarlası
das Ackerfeld {sub} {n} ekime elverişli tarla
das Adressenfeld {sub} {n} adres sahası
das Adressenkontrollfeld {sub} {n} adres kontrol kısmı
das Adressfeld {sub} {n} adres alanı
das Adressfeld {sub} {n} adres sahası
das Adressfeld {sub} {n} bulunak alanı
das Adversivfeld {sub} {n} epileptikte bakış ve baş çevirme
agronomische Untersuchung auf einem Versuchsfeld {sub} {f} tarım deneme sahasında tarım uzmancılığı muayenesi
das Akkumulierungsfeld {sub} {n} akümülatör şarj alanı
das Aktionsfeld {sub} {n} aksyin sahası
0.004s