1 direkte Treffer gefunden für: arbeitslos

Deutsch Türkisch
arbeitslos {adj} [erwerblos] işsiz

50 indirekte Treffer gefunden für: arbeitslos

Deutsch Türkisch
arbeitslos sein {v} işsiz olmak
arbeitslos werden {v} işini kaybetmek
die Arbeitslose {sub} {f} [weiblich] işsiz bayan
die Arbeitslose {sub} {f} [weiblich] işsiz kadın
die Arbeitslose {sub} {f} işsiz
die Arbeitslose {sub} {pl} işsizler
arbeitslose Bevölkerung {sub} {f} işsiz toplum
arbeitslose Jugendliche {sub} {pl} işsiz gençler
arbeitslose Person {sub} {f} işsiz kişi
die Arbeitslosen {sub} {pl} işsizler
Arbeitslosen helfen işsizlere destek
der Arbeitslosenanstieg {sub} {m} işsizliğin çoğalması
der Arbeitslosenanteil {sub} {m} işsizlik oranı
die Arbeitslosenfürsorge {sub} {f} işsizlik yardımı
das Arbeitslosengeld {sub} {n} işsizlik parası
das Arbeitslosengeld {sub} {n} işsizlik tazminatı
Arbeitslosengeld beziehen {v} işsizlik parası almak
Arbeitslosengeld II {sub} {n} [Harz 4] işsizlik parası 2
Arbeitslosengeld II ohne Arbeitslosigkeit {sub} {n} [Harz 4] İşsizlik olmadan işsizlik parası II [işsizlik sigortasına tabi olmadan sosyal yardım (edim)]
Arbeitslosengeld II mit Arbeitslosigkeit {sub} {n} [Harz 4] İşsizlikle birlikte Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See = Alman Maden-Demiryolu-Deniz Emeklilik Sigortası
Arbeitslosengeld kassieren {v} işsizlik parası almak
der Arbeitslosengeldantrag {sub} {m} işsizlik parası dilekçesi
die Arbeitslosenhilfe {sub} {f} işsizlik yardımı
die Arbeitslosenkasse {sub} {f} işsizlik kasası
die Arbeitslosenkasse {sub} {f} işsizlik sigortası
die Arbeitslosenkrankenversicherung {sub} {f} işsizlik hastalık sigortası
der Arbeitslosenmarkt {sub} {m} işsizlik piyasası
die Arbeitslosenpflichtversicherung {sub} {f} zorunlu işsizlik sigortası
die Arbeitslosenquote {sub} {f} işsizlik oranı
die Arbeitslosenrate {sub} {f} işsizlik oranı
das Arbeitslosenreservoir {sub} {n} işsizler rezervi
der Arbeitslosenrückgang {sub} {m} işsizlik azalması
die Arbeitslosenschlange {sub} {f} işsizlik kuyruğu
die Arbeitslosenstatistik {sub} {f} [Statistisch] işsizlik istatistiği
die Arbeitslosenstatistik {sub} {f} işsizlik istatistiği
die Arbeitslosenunterstützung {sub} {f} işsizlik parası
die Arbeitslosenunterstützung {sub} {f} işsizlik yardımı
Arbeitslosenunterstützung bekommen {v} işsizlik yardımı almak
Arbeitslosenunterstützung beziehen {v} işsizlik parası almak
Arbeitslosenunterstützung beziehen {v} işsizlik yardımı almak
die Arbeitslosenunterstützungen {sub} {pl} işsizlik yardımları
die Arbeitslosenversicherung {sub} {f} işsizlik sigortası
Arbeitslosenversicherung {v} işsizlik sigortası
die Arbeitslosenversicherungen {sub} {pl} işsizlik sigortaları
die Arbeitslosenversicherungkasse {sub} {f} işsizlik sigortası kasası
der Arbeitslosenversicherungsbeitrag {sub} {m} işsizlik sigortası primi
arbeitslosenversicherungsfrei {adj} işsizlik sigortasız
der Arbeitslosenversicherungsträger {sub} {m} işsizlik sigortası kurumu
die Arbeitslosenzahl {sub} {f} [Statistisch] işsiz sayısı
die Arbeitslosenzahl {sub} {f} işsiz sayısı
0.002s