5 direkte Treffer gefunden für: Harz


50 indirekte Treffer gefunden für: Harz

Deutsch Türkisch
die Harzablagerung {sub} {f} reçine tortusu
harzartig {adj} reçineli
harzartige Rückstände {sub} {pl} reçine türünden çökeltiler
der Harzauszug {sub} {m} reçine istihsali
die Harzbasis {sub} {f} reçine bazlı
der Harzbaum {sub} {m} bandık ağacı
die Harzbildung {sub} {f} reçine oluşması
die Harzdestillation {sub} {f} reçineyi damıtma
die Harze {sub} {pl} reçineler
harzen {v} reçine vermek
Harzer Käse {sub} {m} Harz peyniri
das Harzer-Zeichen {sub} {n} Harz alâmeti
die Harzester {sub} {f} reçine esteri
der Harzfirnis {sub} {m} reçine verniği
der Harzfleck {sub} {m} reçine lekesi
harzfrei {adj} reçinesiz
harzförmig {adj} reçine biçiminde
das Harzgas {sub} {n} reçine gazı
harzgebend {adj} reçine hasıl eden
der Harzgehalt {sub} {m} reçine miktarı
der Harzgeruch {sub} {m} reçine kokusu
der Harzgeschmack {sub} {m} reçine lezzeti
die Harzgewinnung {sub} {f} reçine istihsali
der Harzglanz {sub} {m} reçine parlaklığı
harzhaltig {adj} reçineli
harzig {adj} reçineli
harzige Stoffe {sub} {pl} reçineli maddeler
harziges Holz {sub} {n} reçineli ağaç
die Harzimprägnierung {sub} {f} reçine ile empregne
das Harzinjektionsverfahren {sub} {n} reçine püskürtme metodu
der Harzkanal {sub} {m} reçine kanalı
der Harzkitt {sub} {m} reçineli macun
der Harzkleber {sub} {m} reçine yapıştırıcı
die Harzkohle {sub} {f} bitümlü kömür
der Harzlack {sub} {m} reçine cilası
der Harzleim {sub} {m} reçine kola
die Harzleimung {sub} {f} reçineli kola
die Harzmasse {sub} {f} reçineli bileşim
Harzmasse zum Umgießen {sub} {f} döküm için reçineli bileşim
das Harzmaterial {sub} {n} reçineli malzeme
die Harzmatte {sub} {f} reçine yastığı
das Harzpech {sub} {n} kuru zift
das Harzprodukt {sub} {n} reçineli mamul
das Harzpulver {sub} {n} reçine tozu
harzreich {adj} reçinesi bol
harzreiches Holz {sub} {n} bol reçineli ağaç
die Harzseife {sub} {f} reçineli sabun
die Harzsäure {sub} {f} kurşun rezinat
die Harzsäure {sub} {f} reçine asidi
die Harztanne {sub} {f} reçineli göknar
0.002s