5 direkte Treffer gefunden für: Harz


76 indirekte Treffer gefunden für: Harz

Deutsch Türkisch
die Harzablagerung {sub} {f} reçine tortusu
harzartig {adj} reçineli
harzartige Rückstände {sub} {pl} reçine türünden çökeltiler
der Harzauszug {sub} {m} reçine istihsali
die Harzbasis {sub} {f} reçine bazlı
der Harzbaum {sub} {m} bandık ağacı
die Harzbildung {sub} {f} reçine oluşması
die Harzdestillation {sub} {f} reçineyi damıtma
die Harze {sub} {pl} reçineler
harzen {v} reçine vermek
Harzer Käse {sub} {m} Harz peyniri
das Harzer-Zeichen {sub} {n} Harz alâmeti
die Harzester {sub} {f} reçine esteri
der Harzfirnis {sub} {m} reçine verniği
der Harzfleck {sub} {m} reçine lekesi
harzfrei {adj} reçinesiz
harzförmig {adj} reçine biçiminde
das Harzgas {sub} {n} reçine gazı
harzgebend {adj} reçine hasıl eden
der Harzgehalt {sub} {m} reçine miktarı
der Harzgeruch {sub} {m} reçine kokusu
der Harzgeschmack {sub} {m} reçine lezzeti
die Harzgewinnung {sub} {f} reçine istihsali
der Harzglanz {sub} {m} reçine parlaklığı
harzhaltig {adj} reçineli
harzig {adj} reçineli
harzige Stoffe {sub} {pl} reçineli maddeler
harziges Holz {sub} {n} reçineli ağaç
die Harzimprägnierung {sub} {f} reçine ile empregne
das Harzinjektionsverfahren {sub} {n} reçine püskürtme metodu
der Harzkanal {sub} {m} reçine kanalı
der Harzkitt {sub} {m} reçineli macun
der Harzkleber {sub} {m} reçine yapıştırıcı
die Harzkohle {sub} {f} bitümlü kömür
der Harzlack {sub} {m} reçine cilası
der Harzleim {sub} {m} reçine kola
die Harzleimung {sub} {f} reçineli kola
die Harzmasse {sub} {f} reçineli bileşim
Harzmasse zum Umgießen {sub} {f} döküm için reçineli bileşim
das Harzmaterial {sub} {n} reçineli malzeme
die Harzmatte {sub} {f} reçine yastığı
das Harzpech {sub} {n} kuru zift
das Harzprodukt {sub} {n} reçineli mamul
das Harzpulver {sub} {n} reçine tozu
harzreich {adj} reçinesi bol
harzreiches Holz {sub} {n} bol reçineli ağaç
die Harzseife {sub} {f} reçineli sabun
die Harzsäure {sub} {f} kurşun rezinat
die Harzsäure {sub} {f} reçine asidi
die Harztanne {sub} {f} reçineli göknar
das Acetaldehydharz {sub} {n} asetaldehit reçinesi
das Acetalharz {sub} {n} asetal reçine
das Acrylharz {sub} {n} akrilik reçinesi
das Adsorberharz {sub} {n} emici reçine
das Akaroidharz {sub} {n} akaroid reçinesi
das Akrylharz {sub} {n} akrilik reçine
das Aldehydharz {sub} {n} aldehid reçinesi
das Alkydharz {sub} {n} alkid reçinesi
das Allylharz {sub} {n} alil reçinesi
das Aminharz {sub} {n} amin reçinesi
das Ammoniakharz {sub} {n} amonyak reçinesi
das Ammoniakharz {sub} {n} rezinat amonyum
das Anilinharz {sub} {n} anilin reçinesi
das Asphaltharz {sub} {n} asfalt reçinesi
das Austauscherharz {sub} {n} iyon değiştirici reçine
das Balsamharz {sub} {n} sakız
das Baumharz {sub} {n} ağaç reçinesi
das Baumharz {sub} {n} ağaç sakızı
das Benzoe-Harz {sub} {n} benzoik reçine
das Benzoeharz {sub} {n} aselbent
das Bergharz {sub} {n} bitum
das Bernsteinharz {sub} {n} kehlibar reçinesi
das Bienenharz {sub} {n} arı sakızı
das Bienenharz {sub} {n} pripolis
das Bindeharz {sub} {n} bağlayıcı reçine
das Cannabisharz {sub} {n} marihuana reçinesi
0.003s