10 direkte Treffer gefunden für: aggressiv


50 indirekte Treffer gefunden für: aggressiv

Deutsch Türkisch
aggressiv gepreist saldırıya yatkın
aggressiv investierend {adj} agresif yatırım yapan
aggressiv kalkuliert agresif muhasebe edilmiş
aggressiv Verkaufspolitik {sub} {f} agresif satış politikası
aggressiv Werbung {sub} {f} agresif reklam
aggressiv werden agresif olmak
aggressiv werden saldırgan olmak
aggressiv werden {v} saldırganlaşmak
die Aggressive {sub} {pl} saldırganlar
aggressive Absatzmethode {sub} {f} agresif satış metodu
aggressive Anlagepolitik {sub} {f} agresif yatırım politikası
aggressive Behandlung agresif muamele
aggressive Chemikalien {sub} {pl} zararlı kimyasallar
aggressive chemische Umgebung {sub} {f} agresif kimyasal ortam
aggressive Fahrweise {sub} {f} hırslı araba sürme
aggressive Haltung {sub} {f} agresif tutum
aggressive Kapitalanlage {sub} {f} agresif sermaye yatırımı
aggressive Persönlichkeit {sub} {f} agresif şahsiyet
aggressive Politik {sub} {f} agresif politika
aggressive Strategie {sub} {f} agresif strateji
aggressive Therapie {sub} {f} agresif terapi
aggressive Umgebung {sub} {f} agresif ortam
aggressive Unkraut {sub} {n} agresif yabani ot
aggressive Verhalten {sub} {pl} agresif davranışlar
aggressive Verhalten {sub} {pl} tecavüzkar davranışlar
aggressive Verhaltensstörung {sub} {f} agresif davranış bozukluğu
aggressive Verkaufsmethode {sub} {f} agresif satış metodu
aggressive Verkaufsstrategie {sub} {f} agresif satış stratejisi
aggressive Verkaufstaktik {sub} {f} agresif satış taktiği
aggressive Verkaufstechnik {sub} {f} agresif satış tekniği
aggressive Zelle {sub} {f} agresif hücre
aggressiver daha agresif
aggressiver Abfall {sub} {m} zararlı çöp
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan acil durum
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan buhran
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan sıkıyönetim
aggressiver Verkauf {sub} {m} agresif satış
aggressivere daha agresif
aggressives Dumping {sub} {n} agresif indirim
aggressives Verhalten {sub} {n} agresif davranış
aggressives Verkaufen {sub} {n} agresif satış
aggressives Vorgehen {sub} {n} agresif tutum
aggressives Wasser {sub} {n} agresif su
die Aggressivität {sub} {f} [Psychologisch] saldırganlık
die Aggressivität {sub} {f} agresiflik
die Aggressivität {sub} {f} saldırganlık
Aggressivitäts- agresiflik
aggressivste en agresif
autoaggressiv {adj} [Psychologisch] kendine yönelik saldırgan
unaggressiv {adj} agresif olmayan
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu