8 direkte Treffer gefunden für: Auktion


42 indirekte Treffer gefunden für: Auktion

Deutsch Türkisch
der Auktionator {sub} {m} açık artırmacı
der Auktionator {sub} {m} mezat ile satış yapan görevli
der Auktionator {sub} {m} mezat komiseri memuru
der Auktionator {sub} {m} mezat memuru
der Auktionator {sub} {m} mezatçı
der Auktionator {sub} {m} müzayedeci
die Auktionatorin {sub} {f} [weiblich] müzayedeci
die Auktionen {sub} {pl} açık artırmalar
auktionieren {v} açık artırmayla satmak
auktionieren {v} müzayede yolu ile satmak
auktionieren {v} müzayedeyle satmak
die Auktionierung {sub} {f} müzayedeyle satma
Auktions- müzayede-
die Auktionsaufrufphase {sub} {f} müzayedede çağırma anı
die Auktionsbörse {sub} {f} açık artırma borsası
die Auktionsgebühr {sub} {f} açık artırma harcı
die Auktionshalle {sub} {f} açık artırma salonu
der Auktionshammer {sub} {m} açık artırma çekici
der Auktionshandel {sub} {m} açık artırma ticareti
das Auktionshaus {sub} {n} açık artırma firması
das Auktionshaus {sub} {n} müzayede binası
der Auktionshelfer {sub} {m} açık artırma yardımcısı
der Auktionskatalog {sub} {m} açık artırma kataloğu
der Auktionskommissar {sub} {m} müzayede simsarı
die Auktionsliste {sub} {f} açık artırma listesi
das Auktionslokal {sub} {n} açık artırma salonu
das Auktionslokal {sub} {n} mezat dairesi
das Auktionslokal {sub} {n} müzayede salonu
der Auktionsmarkt {sub} {m} açık artırma pazarı
die Auktionsplattform {sub} {f} açık artırma sahnesi
der Auktionspreis {sub} {m} artırma fiyatı
der Auktionspreis {sub} {m} müzayede fiyatı
der Auktionsraum {sub} {m} açık artırma yeri
der Auktionsraum {sub} {m} mezat yeri
der Auktionsverkauf {sub} {m} açık artırma satışı
die Auktionsvorschriften {sub} {pl} açık artırma ilkeleri
der Auktionär {sub} {m} müzayedeye katılan
Englische Auktion {sub} {f} İngiliz müzayedesi
erfolgreicher Bieter in einer Auktion müzayedede başarılı teklif sunucu
die Eröffnungsauktion {sub} {f} açılış müzayedesi
die Kunstauktion {sub} {f} sanat müzeyedesi
die Mittagsauktion {sub} {f} öğle vakti açık artırma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu