1 direkte Treffer gefunden für: radyoaktif

Deutsch Türkisch
radioaktiv {adj} radyoaktif

50 indirekte Treffer gefunden für: radyoaktif

Deutsch Türkisch
abgeleiteter Konzentrationsgrenzwert eines Radionuklids in der Atemluft {sub} {m} radyoaktif çekirdeğin insan nefesinde değer konsantrasyonu tespiti
Ableitung radioaktiver Abfälle in den Atlantik {sub} {f} radyoaktif atıkların atlantik okyanusuna boşaltılması
das Actinium {sub} {n} [Ac] radyoaktif kimyasal element
das Aktivimeter {sub} {n} radyoaktif maddenin aktivitesini ölçme aleti
Aktivitätsmeßgerät für radioaktive Gase {sub} {n} radyoaktif gazlar için aktivite ölçüm aleti
Altersbestimmung mit der radioaktiven Kohlenstoffmethode radyoaktifli karbon metoduyla yaş belirlemesi
die Atommülldeponie {sub} {f} {ugs.} radyoaktif çöplük
Aufbereitungsgebäude für radioaktive Abfälle radyoaktif atıkları işleme binası
Beseitigung radioaktiven Abfalls {sub} {f} radyoaktif çöpü bertaraf etmek
Beseitigung, radioaktiver Abfälle- {sub} {f} radyoaktif maddeleri ortadan kaldırma
Castor Buchse {sub} {f} radyoaktif madde taşıyıcı kutu
der Castorbehälter {sub} {m} radyoaktif madde taşıyıcı konteyneri
der castortransport {sub} {m} radyoaktif madde taşıma
das Einsteinium {sub} {n} [Es] radyoaktif metal element
Elektronen mit Radioaktiver Subztanz radyoaktif lambası
Entsorgung radioaktiver Abfälle {sub} {f} radyoaktif atıkları bertaraf etme
Fass für radioaktiven Abfall {sub} {n} radyoaktif maddeler için fıçı
das Francium {sub} {n} [Fr] radyoaktifli kimyasal element fransiyum
die Halbwertzeit {sub} {f} radyoaktif periyot
die Kobaltkanone {sub} {f} [Med.] radyoaktif kobaltlı ışınla tedavi aleti
physikalisches Alter radyoaktif yaş
radioaktiv machen {v} radyoaktif yapmak
radioaktive Abfälle {sub} {pl} radyoaktif atıklar
radioaktive Elemente {sub} {pl} radyoaktif elemanlar
radioaktive Quelle {sub} {f} radyoaktif kaynak
radioaktive Quellen {sub} {pl} radyoaktif kaynaklar
radioaktive Rückstände radyoaktif artıklar
radioaktive Schadstoffe {sub} {pl} radyoaktif zararlı maddeler
radioaktive Spaltung {sub} {f} radyoaktif bölünme
radioaktive Stoffe {sub} {pl} radyoaktif maddeler
radioaktive Strahlen {sub} {pl} radyoaktif ışınlar
radioaktive Strahlung {sub} {f} radyoaktif ışın
radioaktive Substanz {sub} {f} radyoaktif madde
radioaktive Umwandlung {sub} {f} radyoaktif dönüşüm
radioaktive Verunreinigung {sub} {f} radyoaktif kirlilik
radioaktive Wolke {sub} {f} radyoaktif bulut
radioaktiver Abfall {sub} {m} radyoaktif atık
radioaktiver Abfälle Beseitigung {sub} {f} radyoaktif atık bertaraf etme
radioaktiver Grundstoff {sub} {m} radyoaktif temel madde
radioaktiver Kampfstoff {sub} {m} radyoaktif savaş malzemesi
radioaktiver Kohlenstoff {sub} {m} radyoaktif kömür
radioaktiver Müll {sub} {m} radyoaktif çöp
radioaktiver Niederschlag {sub} {m} radyoaktif yağmur
radioaktiver Stoff {sub} {m} radyoaktif madde
radioaktiver Strahler {sub} {m} radyoaktif ışın sacıcı
radioaktiver Zerfall {sub} {m} radyoaktif dağılma
radioaktiver Zerfall {sub} {m} radyoaktif çözülüm
radioaktives Abwasser {sub} {n} radyoaktif atık su
radioaktives Element {sub} {n} radyoaktif eleman
radioaktives Element radyoaktif eleman
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu