2 direkte Treffer gefunden für: Abwart

Deutsch Türkisch
der Abwart {sub} {m} [Schweiz] ev hizmetçisi
der Abwart {sub} {m} [Schweiz] ev kapıcısı

50 indirekte Treffer gefunden für: Abwart

Deutsch Türkisch
Abwartehaltung {v} bekleme vaziyeti
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] beklemek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] fırsat kollamak
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] gözetmek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] rast getirmek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] sonunu beklemek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] zaman kollamak
abwarten {v} bir şeyin sonunu beklemek
Abwarten auf den Wegfall {sub} {n} ortadan kalmasını bekleme
abwarten und beobachten {v} beklemek ve gözlemek
abwarten und Tee trinken sabırla beklemek
Abwarten und Tee trinken! sabret!
abwartend {adj} bekleyen
abwartende Haltung {sub} {f} bekleme duruşu
abwartende Haltung {sub} {f} bekler tutum
abwartende Haltung {sub} {f} bekleyici tutum
abwartende Haltung einnehmen bekler tutuma geçmek
abwartende Haltung zeigen {v} bekleyen bir duruş sergilemek
abwartende Strategie {sub} {f} bekleme stratejisi
die Abwartin {sub} {f} [Schweiz: weiblich] ev hizmetçisi
die Abwartin {sub} {f} [Schweiz: weiblich] ev kapıcısı
die Abwartung {sub} {f} bekleme
abwärts {adv} aşağıya doğru
abwärts {adv} aşağı doğru
abwärts {adv} baş aşağı
abwärts blättern {v} geri doğru sayfaları açmak
abwärts führen felakete sürüklemek
abwärts führen {v} felakete sürüklemek
abwärts führend {adj} aşağı götüren
abwärts gehen aşağı gitmek
abwärts gehen fenalaşmak
abwärts gehen inmek
abwärts gehen işleri bozulmak
abwärts gehen {v} {ugs.} fenalaşmak
abwärts gehen {v} {ugs.} işleri bozulmak
abwärts gehen {v} aşağı gitmek
abwärts gekröpftes Spanneisen {sub} {n} aşağı doğru bükülmüş germe demiri
abwärts gekrümmt aşağı eğik
abwärts geneigte Kurve {sub} {f} aşağı inen eğri
abwärts laufend {adj} aşağı inen
abwärts laufend {adj} aşağı yürüyen
abwärts schwimmen {v} aşağı doğru yüzen
die Abwärtsbewegung {sub} {f} iniş hareketi
Abwärtsbewegung an Börse {sub} {f} borsada düşüş
Abwärtsbewegung des Kolbens {sub} {f} pistonun iniş hareketi
der Abwärtsbewetterung {sub} {m} iniş aşağı havalandırma
abwärtsbiegen {v} aşağı bükmek
abwärtsdiagonal aşağı doğru diyagonal
die Abwärtsentwicklung {sub} {f} çöküş oluşumu
abwärtsfahren {v} inişte araba sürmek
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu