1 direkte Treffer gefunden für: Abgase

Deutsch Türkisch
die Abgase {sub} {pl} atık gazlar

28 indirekte Treffer gefunden für: Abgase

Deutsch Türkisch
Abgase erhöhen die Belastung des Oberflächenwassers atık gazlar su yüzeyine olumsuz etki yapıyor
Abgase im Fuchskanal {sub} {pl} bacanın gazlı duman kanalındaki atık gazlar
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz haslığı
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz katışıksızlığı
der Abgaseintritt {sub} {m} atık gaz girişi
die Abgasemission {sub} {f} atık gaz emisyonu
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] duman çıkarmak
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] tüttürmek
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz temizleme
die Abgasentgiftung {sub} {f} duman tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} dumanı zehirden arındırma
Abgasentgiftungs- duman tasfiyesi-
die Abgasentgiftungsanlage {sub} {f} duman tasfiye tesisi
die Abgasentschwefelung {sub} {f} atık gazın kükürdünü giderme
die Abgasentstaubung {sub} {f} atık gazı tozdan arındırma
der Abgasetest {sub} {m} atık gaz testi
der Abgasetest {sub} {m} egzoz testi
Analyse der Abgase {sub} {f} çürük gazların analizi
die Autoabgase {sub} {f} oto egzozundan çıkan gazlar
die Dieselabgase {sub} {pl} dizel atıkları
die Fahrzeugabgase {sub} {pl} araba atık gazları
die Industrieabgase {sub} {pl} atık sanayi gazlar
die Kesselabgase {sub} {pl} kazan baca gazları
Luftverschmutzung durch Abgase {sub} {f} atık gazlar ile hava kirlenmesi
die Schwefelabgase {sub} {pl} atık kükürt gazları
schädliche Abgase {sub} {pl} zararlı atık gazlar
die Verkehrsabgase {sub} {pl} trafik atık gazları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu