9 direkte Treffer gefunden für: bilet


50 indirekte Treffer gefunden für: bilet

Deutsch Türkisch
ausverkauft {adj} biletleri tükenmiş
ausverkauft {adv} bilet kalmamış
der Billetabnehmer {sub} {m} bilet kontrolörü
die Billetdruckmaschine {sub} {f} bilet basma makinesi
der Billetkasten {sub} {m} bilet kutusu
die Billettasche {sub} {f} bilet çantası
die Billette {sub} {pl} biletler
die Billettkasse {sub} {f} bilet kasası
die Billettsteuer {sub} {f} bilet vergisi
der Billetverkauf {sub} {m} bilet satışı
blinder Passagier {sub} {m} [Verkehr] biletsiz yolcu
blinder Passagier {sub} {m} biletsiz yolcu
durchlochen {v} [ich durchlochte, ich habe durchlocht] bilet delmek
eine Fahrkarte lösen {v} bilet almak
eine Fahrkarte nachlösen {v} bileti otobüste veya trende almak
das Fahrgeld {sub} {n} [Verkehr] bilet parası
die Fahrgelder {sub} {pl} bilet paraları
der Fahrgeldzuschuß {sub} {m} bilet parası katkısı
Fahrkarte lösen {sub} {f} bilet almak
die Fahrkarten {sub} {pl} biletler, yolcu biletleri
Fahrkarten kosten heute die hälfte {sub} {pl} biletler bugün yarı fiyatına
Fahrkarten lösen bileti kullandığı için iptal ettirmek
Fahrkarten zwicken {v} [ugs.: entwerten] biletleri damgalamak
die Fahrkartenausgabe {sub} {f} [Schalter] bilet gişesi
die Fahrkartenausgabe {sub} {f} bilet satış gişesi
der Fahrkartenautomat {sub} {m} [Verkehr] bilet otomatı
der Fahrkartenautomat {sub} {m} bilet otomatiği
der Fahrkartenautomat {sub} {m} bilet otomatı
der Fahrkartendruck {sub} {m} bilet basımı
die Fahrkartendruckmaschine {sub} {f} bilet baskı makinesi
die Fahrkartengebühr {sub} {f} bilet parası
der Fahrkartenknipser {sub} {m} bilet kontrolörü
der Fahrkartenknipser {sub} {m} bilet zımbacısı
die Fahrkartenknipszange {sub} {f} bilet zımbası
die Fahrkartenkontrolle {sub} {f} bilet kontrolü
der Fahrkartenkontrolleur {sub} {m} bilet kontrolcüsü
die Fahrkartenpappe {sub} {f} bilet kâğıdı
der Fahrkartenschalter {sub} {m} bilet gişesi
der Fahrkartenschrank {sub} {m} bilet dolabı
der Fahrkartenschreiber {sub} {m} bilet kesici
der Fahrkartenverkauf {sub} {m} bilet satma
die Fahrkartenverkaufsstelle {sub} {f} bilet satış yeri
der Fahrkartenverkäufer {sub} {m} bilet satıcısı
der Fahrkartenverkäufer {sub} {m} biletçi
die Fahrkartenverkäuferin {sub} {f} [weiblich] bilet satıcısı
die Fahrkostenerstattung {sub} {f} bilet parasını üstlenme
der Fahrpreis {sub} {m} [Verkehr] bilet parası
der Fahrpreis {sub} {m} [Verkehr] bilet ücreti
der Fahrschein {sub} {m} bilet kuponu
die Fahrscheine {sub} {pl} biletler
0.005s