23 direkte Treffer gefunden für: Regel


50 indirekte Treffer gefunden für: Regel

Deutsch Türkisch
die Regelabweichung {sub} {f} kural sapması
die Regelaltersgrenze {sub} {f} genel yaşlılık aylığı sınırı
die Regelanlage {sub} {f} kontrol sistemi
der Regelanlasser {sub} {m} ayar reostası
der Regelanlasser {sub} {m} ayarlı ateşleme
der Regelanlasser {sub} {m} döner bobin reostası
der Regelanlasser {sub} {m} ilk hareket reostası
der Regelanlasser {sub} {m} işletme reostası
der Regelanlasser {sub} {m} reostalı ayar
der Regelanlasser {sub} {m} rotor reostası
der Regelantrieb {sub} {m} değişken hız tahriki
der Regelantrieb {sub} {m} kontrol tahriki
die Regelarbeitszeit {sub} {f} normal süresi
die Regelaufgabe {sub} {f} normal ödev
regelbar {adj} ayar edilebilir
regelbar {adj} ayarlanabilir
regelbar {adj} ayarlı
regelbar, stufenlos- {adj} basamaksız ayarlanabilen
regelbare Feuerung {sub} {f} ayarlı ısıtma
regelbare Induktivität {sub} {f} ayarlı endüktans
regelbarer Klinkenkopf {sub} {m} ayarlanabilen mandal kafası
regelbarer Kondensator {sub} {m} ayarlı kondansatör
regelbarer Stossdämpfer {sub} {m} ayarlı silindirli amortisör
regelbarer Transformator {sub} {m} ayarlı transformatör
regelbarer Widerstand {sub} {m} ayarlı direnç
die Regelbarkeit {sub} {f} ayarlanabilirlik
regelbasiert {adj} kural tabanlı
regelbasiert {adj} kurallara dayanan
die Regelbauart {sub} {f} standart tasarım
der Regelbedarf {sub} {m} genel gereksinim
der Regelbedarf {sub} {m} normal durumda gerekli geçim ihtiyacı
das Regelbeispiel {sub} {n} kurallaşmış örnek
der Regelbereich {sub} {m} ayar menzili
die Regelbereichsunterschreitung {sub} {f} ayar menzili altında
der Regelbetrag {sub} {m} genel tutar
die Regelblutung {sub} {f} [Med.] aybaşı kanaması
die Regelblutung {sub} {f} adet görme
die Regelblutung {sub} {f} adet kanaması
die Regelchen {sub} {pl} küçük kural
das Regelchronometer {sub} {n} standart kronometre
der Regelcontainer {sub} {m} standart conteyner
die Regeldauer {sub} {f} [Menstruation] adet süresi
die Regeldauer {sub} {f} ayarlama müddeti
die Regeldetri {sub} {f} mal üçlü kuralı
die Regeldetri {sub} {f} üç bilinenle bir bilinmeyeni bulma hesabı
das Regeldrehgestell {sub} {n} standart boji
die Regeldrehzahl {sub} {f} hüküm süren hız
die Regeldrossel {sub} {f} kayma akımı regülatörü
der Regeldruck {sub} {m} ayarlı basınç
die Regeleinrichtung {sub} {f} ayar tesisi
0.002s