9 direkte Treffer gefunden für: bobin


50 indirekte Treffer gefunden für: bobin

Deutsch Türkisch
Abgleichen der Spulen {sub} {n} bobinajların ayarlanması
das Ablaufzeug {sub} {n} bobin askısı
abspulen {v} [spulte ab, hat abgespult] bobini boşaltmak
Abziehen der Spulen {sub} {n} [Textil] bobinlerin çıkarılışı
der Abzugskasten {sub} {m} bobin çıkarma kanalı
die Ankerausbesserung {sub} {f} bobin tamiri
der Ankerdraht {sub} {m} bobin teli
der Ankerkern {sub} {m} bobin göbeği
der Ankerkern {sub} {m} bobin maşası
der Ankerpol {sub} {m} bobin kutbu
das Ankersegment {sub} {n} bobin segman
der Ankerstab {sub} {m} bobin mili
die Ankerstütze {sub} {f} bobin göbeği mesnedi
aufstecken der Spulen {v} [Textil] bobinlerin iğlere takılması
die Aufsteckspindel {sub} {f} bobin iği
das Aufsteckzeug {sub} {n} bobin askısı
der Aufstreckrahmen {sub} {m} bobin askısı
Aufwindegeschwindigkeit der Spule {sub} {f} bobin sarım hızı
ausspulen bobin sargısını çözmek
das Ausspulen {sub} {n} bobin sargısını çözme
die Austeckspindel {sub} {f} bobin iği
Auswuchtung des Spulenwagens {sub} {f} bobin rayının dengelenmesi
der Bandträger {sub} {m} bobin askısı
der Bobinet {sub} {m} bir cins ince kumaş
der Bobinet {sub} {m} İngiliz tülü
Bremsschnurrille der Spule {sub} {f} bobin üzerindeki fren ipi oyuğu
Bruttogewicht der Spule {sub} {n} bobinin kaba ağırlığı
der Drahtrollenwagen {sub} {m} bobin arabası
die Drahtspulmaschine {sub} {f} bobin sarma makinesi
die Drahtspulmaschinen {sub} {pl} bobin sarma makineleri
die Drahtumspulanlagen {sub} {pl} bobin çözm-sarma tesisleri
die Drahtwickelmaschine {sub} {f} bobin sarma makinesi
der Dynamodraht {sub} {m} bobin teli
Eigenkapazität von Spulen {sub} {f} bobinin öz kapasitesi
der Garnspuler {sub} {m} bobinci
das Gatter {sub} {n} [Textil] bobin askısı
der Hülsenfuß {sub} {m} bobin ayağı
die Induktanz {sub} {f} bobinaj
die Isolierrolle {sub} {f} bobin izolatörü
die Kabelabtrommelmaschine {sub} {f} bobinden kablo çözme makinesi
die Kabelrolle {sub} {f} bobin kablosu
die Offsetrollenrotation {sub} {f} bobin ofset makinesi
die Rollen {sub} {pl} bobinler
die Rollenaufwickelmaschine {sub} {f} bobin sarma makinesi
die Rollenmaschine {sub} {f} bobin sarma makinesi
das Rollenpapier {sub} {n} bobin kâğıdı
die Rollenschneidemaschine {sub} {f} bobin kesme makinesi
der Rollenschneider {sub} {m} bobin kesme makinesi
die Rollenverpackungsmaschine {sub} {f} bobin ambalâj makinesi
die Rollenwickelmaschine {sub} {f} bobin sarma makinesi
0.003s