5 direkte Treffer gefunden für: Lachen


34 indirekte Treffer gefunden für: Lachen

Deutsch Türkisch
Lachen ist ansteckend gülmek geçicidir
Lachen unterdrücken {sub} {n} gülmeyi bastırmak
lachen über {v} …e,…a gülmek
die Lachenalie {sub} {f} [Naturwissenschaft] pars lalesi
lachend {adj} gülen
die Lachende {sub} {f} gülen
lachende Dritte iki kişinin tartışmasını fırsat bilip durumdan faydalanan üçüncü kişi
Lachender Hans {sub} {m} {ugs.} mutlu hans
Abdeckrahmen mit besonderen Oberflächen {sub} {m} özel yüzeyli koruyucu çerçeve
abflachen {v} [Fertigungsvorgang] yassılaştırmak
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] düzleştirmek
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] yassılatmak
abflachen {v} [flachte ab, hat abgeflacht] yassıltmak
abflachen {v} [sich] düzleşmek
ablachen {v} {ugs.} [ausgiebig, herzhaft lachen] gülmekten bayılmak
ablachen {v} çok gülmek
Abstriche von Oberflächen {sub} {pl} üst yüzeylerden parça almak
die Anbauflächen {sub} {pl} tarım alanları
anflachen {v} yassıtmak
die Angriffsflächen {sub} {pl} saldırı alanları
die Ankerhebeflächen {sub} {pl} endüvi kaldırma yüzeyleri
anlachen {v} [Himmel] parıldamak
anlachen {v} [lachte an, hat angelacht] bakıp gülmek
anlachen {v} [lachte an, hat angelacht] gülerek bakmak
anlachen {v} [lachte an, hat angelacht] yüzüne gülmek
anlachen {v} [sich jemanden] flört etmek
ansteckendes Lachen {sub} {n} geçici gülme
die Appalachen {sub} {pl} Kuzey Amerika‚da sıradağlar
die Arbeitsflächen {sub} {pl} çalışma satıhları
auf dem Boden wälzend vor Lachen yerlerde ağnanarak gülmek
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen {sub} {f} tarım arazilerini ağaçlandırmak
auflachen {v} [lachte auf, hat aufgelacht] birdenbire gülmek
auflachen {v} [lachte auf, hat aufgelacht] kahkahayı patlatmak
die Aufstellungsflächen {sub} {pl} kurma sahaları
0.001s