8 direkte Treffer gefunden für: Himmel


50 indirekte Treffer gefunden für: Himmel

Deutsch Türkisch
Himmel entwölkt sich hava açılıyor
Himmel ist voller Sterne {sub} {m} gökyüzü yıldız dolu
Himmel klärt sich auf {sub} {m} gökyüzü açılıyor
Himmel sieht bedenklich aus {sub} {m} gökyüzü vahim görünüyor
Himmel und Erde in Bewegung setzen yeri göğü harekete geçirmek
Himmel und Hölle {sub} [Kinderspiel] sek sek oyunu {sub}
Himmel, Arsch und Zwirn! küfür, lanet
himmelan {adv} gökyüzüne doğru
die Himmelangst {sub} {f} büyük korku
das Himmelbett {sub} {n} kubbeli yatak
die Himmelbetten {sub} {pl} kubbeli yataklar
himmelblau {adj} açık mavi
himmelblau {adj} gök mavisi
himmelblau {adj} gök rengi
himmelblau {adj} havai mavi
das Himmelblau {sub} {n} gök mavisi renk
die Himmelfahrt {sub} {f} [Christi ~] Urucu İsa
die Himmelfahrt {sub} {f} [Religion] miraç
die Himmelfahrt {sub} {f} [Religion] uruc
die Himmelfahrt {sub} {f} göğe yükselme
die Himmelfahrt {sub} {f} uruç
der Himmelfahrtkommando {sub} {m} ölüm komandoları
das Himmelfahrtskommando {sub} {n} {ugs.} intihar komandosu
die Himmelfahrtsnase {sub} {f} kalkık burun
Himmelherrgott! {ugs.} lanet veya küfür
himmelhoch {adj} çok yüksek
himmelhohe gök gibi yüksek
himmelhohe Berge {sub} {pl} çok yüksek dağlar
das Himmelreich {sub} {n} cennet
himmelsblau {adj} gök mavisi
das Himmelsblau {sub} {n} gök mavisi renk
die Himmelsbläue {sub} {f} gökyüzü maviliği
himmelschreiend {adj} (adaletsizlik) apaçık
himmelschreiend {adj} ayyuka çıkmış
himmelschreiend {adj} korkunç
himmelschreiend [offensichtlich] aleni
die Himmelserscheinung {sub} {f} gökyüzü görünümü
der Himmelsforscher {sub} {m} gökbilimci
die Himmelsforscher {sub} {pl} gökbilimciler
die Himmelsforscherin {sub} {f} [weiblich] gökbilimci (bayan)
die Himmelsgegend {sub} {f} [Geographie] cihet
die Himmelsgegend {sub} {f} [Geographie] yön
das Himmelsgewölbe {sub} {n} gökkubbe
die Himmelsgewölbe {sub} {pl} gökkubbeler
der Himmelsgucker {sub} {m} [Fisch] tepegöz balığı
der Himmelsgucker {sub} {m} [früher Meerpfaff: Uranuscopus scaber] kurbağa Balığı
die Himmelskarte {sub} {f} astronomik harita
die Himmelskugel {sub} {f} gökküre
die Himmelskuppel {sub} {f} gök kubbesi
die Himmelskönigin {sub} {f} gökyüzü cismi
0.002s