8 direkte Treffer gefunden für: Abwesenheit


50 indirekte Treffer gefunden für: Abwesenheit

Deutsch Türkisch
Abwesenheit aus geschäftlichen Gründen {sub} {f} nedeniyle yüzünden bulunmazlık
Abwesenheit aus geschäftlichen Gründen {sub} {f} sebeiyle bulunmama
Abwesenheit aus geschäftlichen Gründen {sub} {f} yüzünden bulunmazlık
Abwesenheit aus Geschäftsgründen {sub} {f} nedenlerinden bulunmama
Abwesenheit in Prozent {v} mevcut olmama yüzdesi
Abwesenheit in Tagen {sub} {f} mevcut olunamayan gün sayısı
Abwesenheit von {sub} {f} …in yokluğu
Abwesenheit von {sub} {f} …ın yokluğu
Abwesenheit von der Arbeit {sub} {f} işte bulunamama
Abwesenheit von Krankheitserregern {sub} {f} hastalık geçiricilerin bulunmaması
Abwesenheit wegen Krankheit {sub} {f} hastalık nedeniyle bulunamama
die Abwesenheiten {sub} {pl} bulunmayanlar
Abwesenheits bulunmayan
die Abwesenheitsauszählung {sub} {f} yoklama yapma
die Abwesenheitshäufigkeit {sub} {f} devamsızlık sıklığı
die Abwesenheitskarte {sub} {f} yoklama kartı
das Abwesenheitskontingent {sub} {n} bulunmama kontenjanı
die Abwesenheitsliste {sub} {f} hazır bulunmayanlar listesi
die Abwesenheitsliste {sub} {f} yoklama listesi
das Abwesenheitsmanagement {sub} {n} devamsızlık idaresi
die Abwesenheitsnachricht {sub} {f} bulunamama bildirisi
die Abwesenheitsnotiz {sub} {f} bulunmama notu
die Abwesenheitspflegschaft {sub} {f} uzaklıktan dolayı kendi varlık olaylarını kendisi yürütemeyecek bir kişinin bu işlerine vekilen başkasını bırakması
die Abwesenheitsrate {sub} {f} devamsızlık oranı
der Abwesenheitstag {sub} {m} bulunmama günü
das Abwesenheitsurteil {sub} {n} gıyabında karar
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyabında yargılama
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyap yöntemi
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyapta yargılama
der Abwesenheitsvertreter {sub} {m} vekil
die Abwesenheitszeit {sub} {f} devasızlık zamanı
die Abwesenheitszeit {sub} {f} hazır bulunmama zamanı
Abwesenheitszeiten wegen Krankheit {sub} {pl} hastalık dolayısıyle devamsızlık zamanları
beständige Abwesenheit {sub} {f} sürekli devamlılık
dauernde Abwesenheit {sub} {f} daimi katılmama
die Dienstabwesenheit {sub} {f} işte olmamazlık
die Gedankenabwesenheit {sub} {f} aklı başka yerde olma
die Geistesabwesenheit {sub} {f} aklı başka yerde olma
die Geistesabwesenheit {sub} {f} dalgınlık
die Geistesabwesenheit {sub} {f} kendinde olmama
geistige Abwesenheit {sub} {f} [Zerstreutheit] dalgınlık
häufige Abwesenheit {sub} {f} sık sık katılım
in Abwesenheit gıyabında
in Abwesenheit yokluğunda
in seiner Abwesenheit [Rechtswissenschaft] gıyaben
in seiner Abwesenheit [Rechtswissenschaft] gıyabında
in seiner Abwesenheit kendi yokken
krankheitsbedingte Abwesenheit {sub} {f} hastalık nedeniyle bulunmama
kurze Geistesabwesenheit {sub} {f} kısa hafıza kaybı
nicht durch Urlaub gedeckte Abwesenheit izinsiz işinde bulunma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu