2 direkte Treffer gefunden für: Abluft


49 indirekte Treffer gefunden für: Abluft

Deutsch Türkisch
Abluft, ungereinigte~ {sub} {f} arıtılmamış atık hava
die Abluftanlage {sub} {f} havalandırma tesisi
die Abluftanschlüsse {sub} {pl} havalandırma bağlantıları
die Abluftdrossel {sub} {f} dışarı verilen hava ayarlayıcısı
der Abluftdurchlass {sub} {m} atık hava geçiş yeri
die Abluftentchlorung {sub} {f} havanın klordan arıtılması
die Abluftfahne {sub} {f} görünen atık gaz
die Abluftfahne {sub} {f} yassı koni şeklinde çıkan atık hava
das Abluftfilter {sub} {n} dışarı verilen hava filtresi
die Abluftfilteranlage {sub} {f} hava filtre sistemi
das Abluftgebläse {sub} {n} havalandırma vantilatörü
die Ablufthaube {sub} {f} havalandırma takkesi
der Abluftkamin {sub} {m} baca
der Abluftkamin {sub} {m} dışarı verilen hava ocağı
der Abluftkanal {sub} {m} hava kanalı
der Abluftkasten {sub} {m} havalandırma kutusu
die Abluftklappe {sub} {f} hava kapakçığı
der Abluftkrümmer {sub} {m} hava akışını sağlayan boru
die Abluftleistung {sub} {f} hava çekme gücü
die Abluftprobleme {sub} {pl} havalandırma sorunları
der Abluftregler {sub} {m} havalandırma ayarı
die Abluftreinigung {sub} {f} [radioaktive Gase] radyosyonlu havanın temizlenmesi
die Abluftreinigungsanlagen {sub} {pl} radyosyonlu havanın temizleme tesisileri
das Abluftreinigungssystem {sub} {n} dışarı verilen havanın temizlenme sistemi
das Abluftrohr {sub} {n} hava borusu
der Abluftsammelkanal {sub} {m} atık hava toplama kanalı
der Abluftschacht {sub} {m} hava menfezi
der Abluftschacht {sub} {m} havalandırma bacası
der Abluftschalldämpfer {sub} {m} havalandırma sesi azaltıcı
der Abluftsicherheitsregler {sub} {m} atık hava emniyeti ayarlayıcı
das Abluftsicherheitsventil {sub} {n} atık hava emniyet supabı
der Abluftstutzen {sub} {m} hava durdurma yeri
das Abluftsystem {sub} {n} atık hava sistemi
Abluftsystem der Anlage {sub} {n} teisisin atık hava sistemi
Abluftsystem für gereinigte Luft {sub} {n} temizlenmiş havayı dışarı atma sistemi
die Ablufttemperatur {sub} {f} atık hava ısısı
der Ablufttrockner {sub} {m} çamaşır kurutucu
das Abluftvakuum {sub} {n} vakumlu kurulama metodu
der Abluftventilator {sub} {m} atık hava vantilatörü
Abluftventilator mit filter {sub} {n} filtreli atık hava vantilatörü
die Abluftverbrennungsanlage {sub} {f} atık hava yakma tesisi
der Abluftwäscher {sub} {m} atık hava yıkayıcı
die Abluftöffnung {sub} {f} atık hava deliği
ablüften {v} [Lack] dışarı hava vermek
ablüften {v} [lüftete ab, hat abgelüftet] havalandırmak
die Ablüftzeit {sub} {f} havalandırma müddeti
die Ablüftzeit {sub} {f} havalandırma zamanı
die Ablüftöffnung {sub} {f} vatilatör deliği
ungereinigte Abluft {sub} {f} temizlenmemiş hava çıkımı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu