14 direkte Treffer gefunden für: Strahlen


77 indirekte Treffer gefunden für: Strahlen

Deutsch Türkisch
Strahlen ablenken {v} ışın saptırmak
Strahlen aussenden {v} ışın gönderme
Strahlen der Sonne {sub} {pl} güneş ışınları
Strahlen, kosmische- {sub} {pl} kosmik ışınlar
die Strahlenablenkung {sub} {f} ışın saptırma
die Strahlenabschirmung {sub} {f} radyasyon blokajı
die Strahlenabschirmung {sub} {f} radyasyon karantinesi
die Strahlenachse {sub} {f} ışın ekseni
die Strahlenachsen {sub} {pl} ışın eksenleri
die Strahlenaustrittsseite {sub} {f} ışın çıkış tarafı
die Strahlenbehandlung {sub} {f} [Med.] radyoterapi
die Strahlenbehandlung {sub} {f} [Med.] ışın tedavisi
die Strahlenbehandlungen {sub} {pl} radyoterapiler
die Strahlenbehandlungen {sub} {pl} ışın tedavileri
die Strahlenbelastung {sub} {f} radyasyon dozu
die Strahlenbelastung {sub} {f} radyasyon yükü
die Strahlenbiologie {sub} {f} radiobioloji
strahlenbrechend {adj} ışın kıran
die Strahlenbrechung {sub} {f} kırınım
die Strahlenbrechung {sub} {f} refraksiyon
die Strahlenbrechung {sub} {f} ışınların atmosferde kırılması
die Strahlenbrechung {sub} {f} ışığı kırma gücü
die Strahlenbreite {sub} {f} ışın genişliği
das Strahlenbündel {sub} {n} [Mathematik] bir noktadan çıkan doğrular
das Strahlenbündel {sub} {n} ışın demeti
strahlend {adj} [figürlich: Gesicht] parlayan
strahlend {adj} [glänzend] parlak
strahlend {adj} [glänzend] ışıl ışıl
strahlend {adj} ışınlı
strahlend [poetisch] şakır şakır
strahlend Lächeln {v} ışıltılı muhteşem gülmak
strahlend schön {adj} muhteşem güzel
strahlend weiß {adj} parlak beyaz
strahlende Elektrizität {sub} {f} ışın saçan elektrik
strahlende Schönheit {sub} {f} ışıldayan güzellik
strahlende Sonne {sub} {f} ışın saçan güneş
strahlende Zone {sub} {f} radyasyonlu bölge
strahlender Glanz {sub} {m} ışın saçan parlaklık
strahlender Hohlleiter {sub} {m} yayılıcı dalga kılavuzu
strahlendes Atom {sub} {n} yayılmış atom
strahlendes Gesicht {sub} {n} parlak yüz
strahlendes Gesicht {sub} {n} [figürlich] güler yüz
strahlendes Gold {sub} {n} parıldayan altın
strahlendes Lächeln {sub} {n} ışıltılı gülüş
strahlendes Silber {sub} {n} parlak gümüş
der Strahlendetektor {sub} {m} radyasyon detektörü
die Strahlendiagnostik {sub} {f} radyasyon tanısı
die Strahlendosierung {sub} {f} radyasyon dozu
die Strahlendosis {sub} {f} [Med.] radyasyon dozu
die Strahlendosis {sub} {f} [Med.] ışın tedavisi
die Strahlendosis {sub} {f} radyasyon dozu
Ablenkung von Elektronenstrahlen {sub} {f} elektron şualarınm inhirafı
Ablenkung von kosmischen Strahlen {sub} {f} kozmik ışınları inhirafı
abrasives Strahlen {sub} {n} aşındırıcı ışınlama
das Abstrahlen {sub} {n} aksettrime
das Abstrahlen {sub} {n} yansıtma
abstrahlen {v} [Sandstrahl] kumlama ile temizlik
abstrahlen {v} [strahlte ab, hat abgestrahlt] aksettirmek
abstrahlen {v} [strahlte ab, hat abgestrahlt] yansıtmak
die Alfastrahlen {sub} {pl} alfa ışınları
die Alpha-Strahlen {sub} {pl} alfa ışınları
die Alphastrahlen {sub} {pl} alfa ışınları
die Anodenstrahlen {sub} {pl} anod ışınları
die Anodenstrahlen {sub} {pl} anodik akım
die Anodenstrahlen {sub} {pl} anot ışınları
anstrahlen {v} aydınlatmak
anstrahlen {v} sevinçten gözleri parlamak
anstrahlen {v} ışıtmak
anstrahlen {v} şua neşretmek
Arten der Strahlen {sub} {pl} ışıkların cinsi
die Atomstrahlen {sub} {pl} atom ışınları
aufstrahlen {v} [strebte auf, hat aufgestrebt] parlamak
aufstrahlen {v} [strebte auf, hat aufgestrebt] parıldamak
Augenbindehautentzündung durch Strahlen ışınların etkisiyle göz örtüsü iltihaplanması
ausstrahlen {v} [Programm] yaymak
ausstrahlen {v} [Rundfunk- und TV-Programme] yayınlamak
ausstrahlen {v} yaymak
0.004s