14 direkte Treffer gefunden für: Strahlen


50 indirekte Treffer gefunden für: Strahlen

Deutsch Türkisch
Strahlen ablenken {v} ışın saptırmak
Strahlen aussenden {v} ışın gönderme
Strahlen der Sonne {sub} {pl} güneş ışınları
Strahlen, kosmische- {sub} {pl} kosmik ışınlar
die Strahlenablenkung {sub} {f} ışın saptırma
die Strahlenabschirmung {sub} {f} radyasyon blokajı
die Strahlenabschirmung {sub} {f} radyasyon karantinesi
die Strahlenachse {sub} {f} ışın ekseni
die Strahlenachsen {sub} {pl} ışın eksenleri
die Strahlenaustrittsseite {sub} {f} ışın çıkış tarafı
die Strahlenbehandlung {sub} {f} [Med.] radyoterapi
die Strahlenbehandlung {sub} {f} [Med.] ışın tedavisi
die Strahlenbehandlungen {sub} {pl} radyoterapiler
die Strahlenbehandlungen {sub} {pl} ışın tedavileri
die Strahlenbelastung {sub} {f} radyasyon dozu
die Strahlenbelastung {sub} {f} radyasyon yükü
die Strahlenbiologie {sub} {f} radiobioloji
strahlenbrechend {adj} ışın kıran
die Strahlenbrechung {sub} {f} kırınım
die Strahlenbrechung {sub} {f} refraksiyon
die Strahlenbrechung {sub} {f} ışınların atmosferde kırılması
die Strahlenbrechung {sub} {f} ışığı kırma gücü
die Strahlenbreite {sub} {f} ışın genişliği
das Strahlenbündel {sub} {n} [Mathematik] bir noktadan çıkan doğrular
das Strahlenbündel {sub} {n} ışın demeti
strahlend {adj} [figürlich: Gesicht] parlayan
strahlend {adj} [glänzend] parlak
strahlend {adj} [glänzend] ışıl ışıl
strahlend {adj} ışınlı
strahlend [poetisch] şakır şakır
strahlende Elektrizität {sub} {f} ışın saçan elektrik
strahlende Sonne {sub} {f} ışın saçan güneş
strahlender Glanz {sub} {m} ışın saçan parlaklık
strahlender Hohlleiter {sub} {m} yayılıcı dalga kılavuzu
strahlendes Atom {sub} {n} yayılmış atom
der Strahlendetektor {sub} {m} radyasyon detektörü
die Strahlendosierung {sub} {f} radyasyon dozu
die Strahlendosis {sub} {f} [Med.] radyasyon dozu
die Strahlendosis {sub} {f} [Med.] ışın tedavisi
die Strahlendosis {sub} {f} radyasyon dozu
das Strahlendosismessgerät {sub} {n} radyasyon dozu ölçme aleti
strahlenempfindlich radyasyona karşı hassas
die Strahlenempfindlichkeit {sub} {f} radyasyon hassaslığı
die Strahlenenergie {sub} {f} ışın enerjisi
die Strahlenergie {sub} {f} yayılan enerji
die Strahlenexposition {sub} {f} radyasyon yayılması
das Strahlenfeld {sub} {n} radyasyon sahası
das Strahlenfilter {sub} {n} ışık filtresi
das Strahlenfilter {sub} {n} ışık süzgeci
die Strahlenforschung {sub} {f} ışın araştırması
0.003s