Keine direkten Treffer gefunden für: kapta

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: kapta

Deutsch Türkisch
ausfließen {v} [floss aus, ist ausgeflossen] kaptan boşalmak
die Brücke {sub} {f} kaptan köprüsü
der Chefpilot {sub} {m} kaptan pilot
der Flugkapitän {sub} {m} kaptan pilot
das Fährhaus {sub} {n} kaptan evi
der Kapitän {sub} {m} kaptan
das Kapitänsdiplom {sub} {n} kaptan diploması
das Kapitänspatent {sub} {n} kaptan patenti
die Kapitänswohnung {sub} {f} kaptan evi
der Kapitän {sub} {m} [Schiffs-] kaptan
die Kapitäne {sub} {pl} kaptanlar
die Kapitänin {sub} {f} [weiblich: Schiffs-] kaptan
der Kapitänleutnant {sub} {m} [Marine] kaptan teğmen
die Kapitänsbinde {sub} {f} kaptan kolluğu
der Kapitänsgrad {sub} {m} kaptan derecesi
die Kapitänskajüte {sub} {f} kaptan kamarası
die Kapitänsmütze {sub} {f} kaptan şapkası
der Kapitänsposten {sub} {m} kaptan makamı
die Kapitänsprämie {sub} {f} kaptan primi
der Kapitänsrang {sub} {m} kaptan rütbesi
der Kommandant {sub} {m} [Verkehr] kaptan
die Kommandobrücke {sub} {f} [Verkehr] kaptan köprüsü
das Primgeld {sub} {n} kaptan aidatı
das Ruderhaus {sub} {n} kaptan köşkü
die Ruderhäuser {sub} {pl} kaptan köşkleri
der Saugheber {sub} {m} kaptan kaba sıvı aktarmaya yarayan U şeklindeki cam tüp
der Schiffer {sub} {m} kaptan
der Schiffskapitän {sub} {m} kaptan
die Schiffskapitäne {sub} {pl} kaptanlar
das Umgießen {sub} {n} kaptan kaba aktarma
umgießen {v} [goss um, hat umgegossen] kaptan kaba aktarmak
umgießen {v} [goss um, hat umgegossen] kaptan kaba nakletmek
umgießend {adj} kaptan kaba nakledilen
überfließen {v} kaptan taşmak
übergießen {v} kaptan kaba boşaltmak
die Verklärung {sub} {f} [Verkehr] kaptanın yeminli bildirimi
zum Kapitän befördert werden kaptanlığa terfi edilmek
0.001s