3 direkte Treffer gefunden für: Kapselung


28 indirekte Treffer gefunden für: Kapselung

Deutsch Türkisch
Kapselung von Geräuschräumen {sub} {f} gürültülü odaları izolasyonlama
Kapselung, druckfeste- {sub} {f} basınca dayanıklı kapsüllemek
die Abkapselung {sub} {f} hapsetme
die Abkapselung {sub} {f} muhafazaya alma
autistische Abkapselung {sub} {f} içedönük yaşam
druckfeste Kapselung {sub} {f} hermetik kapsülleme
die Druckkapselung {sub} {f} basınçlı kapsülleme
die Einkapselung {sub} {f} [Med.] ankistman
die Einkapselung {sub} {f} [Med.] dokuda yabancı bir maddenin yerleşmesi
die Einkapselung {sub} {f} blendaj
die Einkapselung {sub} {f} kapsülleme
explosionssichere Kapselung {sub} {f} patlamaya karşı korumalı kapsülleme
feuerfeste Kapselung {sub} {f} ateşe dayanıklı kapsülleme
luftdichte Glasverkapselung {sub} {f} hava kaçırmaz cam kapsül
die Lärmkapselung {sub} {f} gürültüden koruma mahvazası
die Lärmschutzkapselung {sub} {f} gürültüden koruyucu mahvaza
die Motorkapselung {sub} {f} motor kapsülleme
die Ölkapselung {sub} {f} yağ koruma
schalldichte Umkapselung {sub} {f} sesgeçirmez kapsüllenme
schalldichte Umkapselung {sub} {f} sesgeçirmez kapsülleme
schalldichte Umkapselung {sub} {f} sesgeçirmez muhafaza içine yerleştirme
schalldichte Umkapselung {sub} {f} sesgeçirmez kaplama
schalldichte Umkapselung {sub} {f} kapsül içine alma
die Verkapselung {sub} {f} [Med.] içine kapanma
die Verkapselung {sub} {f} [Med.] kendini soyutlama
die Verkapselung {sub} {f} [Med.] kist oluşumu
die Verkapselung {sub} {f} [Med.] kistlenme
die Vollkapselung {sub} {f} tam kapsüllü
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu