3 direkte Treffer gefunden für: agnostik


28 indirekte Treffer gefunden für: agnostik

Deutsch Türkisch
agnostische Störungen {sub} {pl} agnostik bozukluklar
agnostische Störungen {sub} {pl} agnostik rahatsızlıklar
aktive Elektrodiagnose {sub} {f} aktif elektro diyagnostik
bildgebende Diagnostik {sub} {f} görüntülü teşhis
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] diyagnostik
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] hastalığı tanımlama
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] tanısal
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] ayırıcı
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] tanı
die Diagnostik {sub} {f} [Med.] teşhis
diagnostisch {adj} [Med.] diyagnostik
die Elektrodiagnostik {sub} {f} elektro arıza arayıcı
experimentelle Triebdiagnostik {sub} {f} deneysel dürtü tanılaması
die Fehlerdiagnostik {sub} {f} hata teşhisi
die Fruchtwasserdiagnostik {sub} {f} döl suyu teşhisi
die Funktionsdiagnostik {sub} {f} işlev diyagmostiği
die Handdiagnostik {sub} {f} el teşhisi
die Humoraldiagnostik {sub} {f} hastalık teşhisi amacıyla vücut salgılarını inceleme
die Höhendiagnostik {sub} {f} yükseklik tanısı
kernspintomographische Diagnostik {sub} {f} emar teşhisi
klinische Diagnostik {sub} {f} kliniksel tanı
die Lungenfunktionsdiagnostik {sub} {f} akciğer fonksiyon diyagnostiği
medizinische Diagnostik {sub} {f} tıbbi diyagnostik
mehrdimensionale Diagnostik {sub} {f} çok boyutlu tanılama
mehrdimensionale Diagnostik {sub} {f} çok boyutlu tanıma
die Nierendiagnostik {sub} {f} böbrek teşhisi koyma
die Pränataldiagnostik {sub} {f} doğum öncesi tanı
pränatale Diagnostik {sub} {f} doğum öncesi tanı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu