7 direkte Treffer gefunden für: Abtreibung


36 indirekte Treffer gefunden für: Abtreibung

Deutsch Türkisch
Abtreibung durch die Schwangere {sub} {f} gebe kadının çocuk düşürmesi
Abtreibung durch Drittpersonen {sub} {f} üçüncü bir kişinin çocuk düşürtmesi
die Abtreibungen {sub} {pl} uzaklaştırmalar
die Abtreibungen {sub} {pl} çocuk aldırtmalar
Abtreibungs- uzaklaştırma
der Abtreibungsarzt {sub} {m} çocuk düşürtücü hekim
der Abtreibungsbefürworter {sub} {m} çocuk aldırtmayı destekleyen
der Abtreibungsbefürworter {sub} {m} çocuk düşürtmeyi kabullenen
die Abtreibungsbefürworterin {sub} {f} [weiblich] çocuk aldırtmayı kabullenen
die Abtreibungsfolgen {sub} {pl} çocuk düşürme neticeleri
der Abtreibungsgegner {sub} {m} çocuk aldırtma karşıtı
der Abtreibungsgegner {sub} {m} çocuk düşürme karşıtı
die Abtreibungsgegner {sub} {pl} çocuk düşürme karşıtları
die Abtreibungsgegnerin {sub} {f} [weiblich] çocuk aldırtma karşıtı
die Abtreibungsgegnerin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürme karşıtı
die Abtreibungsgegnerinnen {sub} {pl} [weiblich] çocuk düşürme karşıtları
das Abtreibungsgesetz {sub} {n} çocuk aldırtma kanunu
das Abtreibungsgesetz {sub} {n} çocuk düşürtme kanunu
die Abtreibungsklinik {sub} {f} çocuk alma kliniği
die Abtreibungsklinik {sub} {f} çocuk düşürtme kliniği
das Abtreibungsmittel {sub} {n} aldırma aracı
das Abtreibungsmittel {sub} {n} aldırma maddesi
das Abtreibungsmittel {sub} {n} kurtçuk dökme ilacı
das Abtreibungsmittel {sub} {n} çocuk düşürmeyi sağlayan ilaç
der Abtreibungsparagraph {sub} {m} çocuk düşürtme paragrafı
die Abtreibungspille {sub} {f} düşük hapı
die Abtreibungspraxis {sub} {f} çocuk düşürtme muayenehanesi
der Abtreibungstod {sub} {m} çocuk düşürtme ölümü
der Abtreibungstourismus {sub} {m} çocuk düşürtme turizmi
das abtreibungsverbot {sub} {n} çocuk düşürtme yasağı
das Abtreibungsverfahren {sub} {n} çocuk düşürtme duruşması
der Abtreibungsversuch {sub} {m} kasıtlı düşük
die Abtreibungsärztin {sub} {f} [weiblich] çocuk düşürtücü hekim
eugenische Abtreibung {sub} {f} irsiyet sağlığını sağlamak adına kürtaj
illegale Abtreibung {sub} {f} yasak kurdeş
die Kindesabtreibung {sub} {f} çocuk aldırma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu