Keine direkten Treffer gefunden für: zararın

Deutsch Türkisch

35 indirekte Treffer gefunden für: zararın

Deutsch Türkisch
ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zararın ve zarar verenin bilgilendirilmesinden itibaren
abfinden {v} [fand ab, hat abgefunden] zararını ödemek
die Abfindung {sub} {f} zararını ödeme
Anspruch auf Entschädigung {sub} {m} zararın karşılanması
Eintritt des Schadens {sub} {m} zararın husule gelmesi
entgelten {v} zararını ödemek
entschädigen {v} zararını gidermek
entschädigen {v} zararını ödemek
entschädigend {adj} zararını ödeyen
entschädigte [er, sie, es~] zararını ödemişti
der Ersatzanspruch {sub} {m} zararın tazminatı
fort mit Schaden zararın neresinden dönersen kâr
der Inventurverkauf {sub} {m} zararına satış
mit Schaden verkaufen {v} zararına satmak
mit Verlust zararına
mit Verlust arbeiten {v} zararına çalışmak
die Rekompens {sub} {f} [Rechtswissenschaft] zararını giderme
die Rekompens {sub} {f} [Rechtswissenschaft] zararını karşılama
die Rekompensation {sub} {f} [Rechtswissenschaft] zararını giderme
die Rekompensation {sub} {f} [Rechtswissenschaft] zararını karşılama
rekompensieren {v} zararını gidermek
rekompensieren {v} zararını karşılamak
der Schadenersatz {sub} {m} zararın tazmini
der Schadenersatz {sub} {m} zararın giderimi
die Schadenersätze {sub} {pl} zararın tazminleri
der Schadensersatz {sub} {m} zararın tazmini
die Schadensregulierung {sub} {f} zararın tasfiyesi
sich bezahlt machen {v} zararını çıkarmak
vergüten {v} [vergütete, hat vergütet] zararını karşılamak
die Vergütung {sub} {f} zararını karşılama
das Verlustgeschäft {sub} {n} zararına
Wir würden uns gern einen Eindruck von dem Schaden verschaffen zararın boyutunu incelemek istiyoruz
zu Lasten [zulasten] zararına
zum Nachteil zararına
zuungunsten {adj} zararına
0.001s