8 direkte Treffer gefunden für: yatırımcı


46 indirekte Treffer gefunden für: yatırımcı

Deutsch Türkisch
die Anleger {sub} {pl} yatırımcılar
Anleger verunsichern {v} yatırımcıları kuşkulandırmak
das Anlegerecht {sub} {n} yatırımcı hakkı
die Anlegerfirma {sub} {f} yatırımcı firma
der Anlegergewinn {sub} {m} yatırımcı kazancı
die Anlegerinnen {sub} {pl} [weiblich: Finanzen] yatırımcılar
die Anlegerkreise {sub} {pl} yatırımcılar kesimi
die Anlegerkreise {sub} {pl} yatırımcılar sektörü
die Anlegerkreise {sub} {pl} yatırımcılar çevresi
Anlegern [den] yatırımcılara
der Anlegerschutz {sub} {m} yatırımcı koruma
das Anlegervertrauen {sub} {n} yatırımcı itimadı
Ausstieg eines Investors {sub} {m} yatırımcının vazgeçmesi
Betreuung der Anleger {sub} {f} yatırımcılarla ilgilenme
Beziehungen zu Investoren {sub} {pl} yatırımcılarla ilişkiler
feindliche Übernahme {sub} {f} [Firma] yatırımcının habersizce firmayı haberi olmadan satın alması
Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft {sub} {m} yatırımcı şirket fonu
Hinweise für Anleger {sub} {pl} yatırımcılar için açıklamalar
die Investoren {sub} {pl} yatırımcılar
Investoren überzeugen {v} yatırımcıları ikna etmek
das Investorenhandbuch {sub} {n} yatırımcılar kitabı
die Investorveranstaltung {sub} {f} yatırımcılar toplantısı
das Kapitalmarktpublikum {sub} {n} yatırımcılar
Politik der Anlegerpflege {sub} {f} yatırımcı ile ilgilenme politikası
von den Anlegern zufließende Gelder {sub} {pl} yatırımcılardan gelen paralar
von Investoren erworbene Wertpapiere {sub} {pl} yatırımcıların aldığı hisse senetleri
Zuversicht der Anleger {sub} {f} yatırımcıların güveni
antizyklischer Anleger {sub} {m} döngükarşı yatırımcı
ausländischer Anleger {sub} {m} yabancı yatırımcı
ausländischer Direktinvestor {sub} {m} yabancı direk yatırımcı
ausländischer Investor {sub} {m} yabancı yatırımcı
außenstehender Investor {sub} {pl} dış yatırımcı
der Daueranleger {sub} {m} uzun vadeli yatırımcı
der Einzelanleger {sub} {m} şahsi yatırımcı
erfahrener Investor {sub} {m} tecrübeli yatırımcı
führender Investor {sub} {m} önde gelen yatırımcı
der Großanleger {sub} {m} büyük yatırımcı
inländischer Investor {sub} {m} yerli yatırımcı
institutioneller Anleger {sub} {m} kurumsal yatırımcı
Investor mit größtem Anteil {sub} {m} en yüksek payı olan yatırımcı
der Kleinanleger {sub} {m} küçük yatırımcı
der Privatanleger {sub} {m} özel yatırımcı
unentschlossene Anleger {sub} {pl} krarsız yatırımcı
vorsichtiger Investor {sub} {m} dikkatli yatırımcı
vorsichtiger Investor {sub} {m} ihtayatlı yatırımcı
zugelassener Anleger {sub} {m} ruhsatlı yatırımcı
0.002s