4 direkte Treffer gefunden für: yapılma


50 indirekte Treffer gefunden für: yapılma

Deutsch Türkisch
Abgabe für nicht geschaffene Parkplätze {sub} {f} yapılmayan park yerileri vergisi
abgeraten yapılmaması öğütlenmiş
Arbeit die sich bezahlt macht {sub} {f} yapılmaya değer
die Aufträge {sub} {pl} yapılma istenen işler
der Ausfall {sub} {m} yapılmama
ausfallen {v} [fiel aus, hat ausgefallen] yapılmamak
ausfallen {v} [nicht stattfinden] yapılmamak
ausfallen {v} [Vorstellung] yapılmamak
ausfallen lassen {v} yapılmamak
ausgefallen [Spiel] yapılmamış
durchführbar {adj} yapılma mümkün
erfolgen {v} yapılmak
fällig sein {v} yapılma gerekmek
geplante Investition {sub} {f} yapılmak istenen yatırım
geschehen {v} yapılmak
ins Wasser fallen {v} yapılmamak
lässt sich einrichten [es~] yapılma mümkün
die Mache {sub} {f} [in der~] yapılmakta
die Mussleistung {sub} {f} [Pflichtleistung] yapılma gereken yardım
die Pflicht {sub} {f} yapılma zorunlu olan hareketler
die Pflichtübung {sub} {f} [Sport] yapılma zorunlu hareket
der Schlauch {sub} {m} yapılma zor
sich etwas verbitten {v} yapılmamasını istemek
steigen {v} yapılmak
tut man nicht yapılmaz
unausführbar {adj} yapılma imkânsız
undurchführbar {adj} yapılma imkânsız
undurchführbar {adj} yapılma mümkün olmayan
unerfüllbar {adj} yapılmaz
unerhört {adj} yapılmamış
unstatthaft {adj} yapılmaması gereken
unstatthaft {adj} yapılma uygun olmayan
unterbleiben {v} [unterblieb, ist unterblieben] yapılmamak
die Unterlassungserklärung {sub} {f} yapılmayacağına dair açıklama
unterlaufen {v} [unterlief, hat unterlaufen] yapılmak
unverrichtet {adj} yapılmamış
unzumutbar {adj} yapılma istenemez
unzutreffend {adj} yapılma mümkün olmayan
verbeten {v} [s. verbitten] yapılmamasını istemek
verbetend {adj} yapılmamasını isteyen
verbitten {v} [verbat, verbeten: sich etwas ~] yapılmamasını istemek
verboten {adj} yapılma yasaklanmış olan
was man tun und nicht tun sollte yapılma ve yapılmaması gereken
wegfallen {v} [fiel weg, ist weggefallen] yapılmamak
die Zu-erledigen-Liste {sub} {f} yapılma gerekenlerin listesi
zumutbar [Arbeit] yapılma istenebilir
aus Holz tahtadan yapılma
die Autoklavierung {sub} {f} basınçlı kapta muamele yapılma
beinern {v} kemikten yapılma
bernsteinen {adj} kehribardan yapılma
0.002s