45 direkte Treffer gefunden für: yakalamak

Deutsch Türkisch
abfangen {v} [fing ab, hat abgefangen] yakalamak
abfangen {v} [fing ab, hat abgefangen] yakalamak
anfallen {v} [fiel an, hat angefallen] yakalamak
anfassen {v} [fasste an, hat angefasst] yakalamak
anhalten {v} [hielt an, hat angehalten] yakalamak
anpacken {v} yakalamak
auffangen {v} [fing auf, hat aufgefangen] yakalamak
aufgreifen {v} [festnehmen, weiterverfolgen] yakalamak
aufschnappen {v} [schnappte auf, hat aufgeschnappt] yakalamak
bekommen {v} [bekam, hat bekommen] yakalamak
bemächtigen, sich~ {v} yakalamak
betreten {v} [betrat, hat betreten] yakalamak
einfangen {v} yakalamak
einkriegen {v} yakalamak
erfassen {v} [mit sich reißen Auto, Zug] yakalamak
erfassen {v} [anpacken] yakalamak
ergattern {v} yakalamak
ergreifen {v} [packen] yakalamak
erhaschen {v} yakalamak
ertappen {v} yakalamak
erwischen {v} yakalamak
fangen {v} [fing, gefangen] yakalamak
fangen {v} [Verbrecher] yakalamak
fassen {v} [Verbrecher] yakalamak
festhalten {v} yakalamak
festnehmen {v} yakalamak
festsetzen {v} [in Haft nehmen] yakalamak
greifen {v} yakalamak
haschen {v} yakalamak
herausgreifen {v} yakalamak
hochnehmen {v} [fassen] yakalamak
hopsnehmen {v} yakalamak
in die Finger kriegen {v} yakalamak
kaschen {v} yakalamak
kriegen {v} yakalamak
nehmen {v} [packen: nahm, hat genommen] yakalamak
packen {v} [jemanden, etwas grob ergreifen, fassen] yakalamak
schnappen {v} [fassen] yakalamak
schnappen {v} [schnappte, hat geschnappt] yakalamak
sistieren {v} [sistierte, hat sistiert] yakalamak
stellen {v} [fassen] yakalamak
stellen {v} [Verbrecher] yakalamak
verhaften {v} [verhaftete, hat verhaftet] yakalamak
wegschnappen {v} [schnappte weg, hat weggeschnappt] yakalamak
zufassen {v} [fasste zu, hat zugefasst] yakalamak

29 indirekte Treffer gefunden für: yakalamak

Deutsch Türkisch
etwas zu erhaschen suchen {v} yakalamak için bir şey aramak
greifen, zu~ {v} yakalamak, tercih etmek
wegjagen {v} [jagte weg, hat weggejagt] yakalamak için takip etmek
abfischen {v} [einen Teich] göldeki balıkları yakalamak
anfallen {v} [fiel an, hat angefallen] hastalık yakalamak
angreifen {v} [griff an, hat angegriffen] bir şeyi yakalamak
auf frischer Tat ertappen {v} suçüstü yakalamak
auf kaltem Fuß erwischen hazırlıksız yakalamak
ausheben {v} [hob aus, hat ausgehoben] baskın yaparak yakalamak
bei einem Verbrechen erwischen {v} suç işlerken yakalamak
bei einer Gelegenheit erwischen {v} bir fırsatda yakalamak
den Dieb ergreifen hırsızı yakalamak
egalisieren {v} [Sport] rekoru yakalamak
ein Tier in einer Falle fangen {v} bir hayvanı tuzakla yakalamak
ein Tier lebendig fangen {v} canlı bir hayvan yakalamak
eine Chance ergreifen bir şansı yakalamak
eine Gelegenheit ergreifen bir fırsat yakalamak
eine Marktlücke schließen {v} bir pazar boşluğu yakalamak
eine Menge Fisch fangen bir sürü balık yakalamak
einen Dieb erwischen {v} bir hırsızı yakalamak
einen Dieb fangen {v} bir hırsızı yakalamak
einen Fisch fangen bir balık yakalamak
einen flüchtigen Blick erhaschen {v} yüzeysel bir bakış yakalamak
einen gewissen Standard erfüllen {v} belli bir standardı yakalamak
einen Lügner entlarven birisinin yalanını yakalamak
einen Verbrecher verhaften suçluyu yakalamak
ereilen {v} arkasından gelerek yakalamak
ergreifen {v} [Gelegenheit] fırsatı yakalamak
erjagen {v} peşini bırakmayarak yakalamak
0.002s