24 direkte Treffer gefunden für: yakın


77 indirekte Treffer gefunden für: yakın

Deutsch Türkisch
abnabeln {v} [sich] yakınından ayrılmak
abzusehen yakın zamanda
der Adessivus {sub} {m} yakınlık durumu
die Affinität {sub} {f} yakınlık
am nächsten yakınında
an yakınına
an yakınında
angehender Arzt {sub} {m} yakında doktor olacak kişi
angehender Hochschulabsolvent {sub} {m} yakında yüksek okulu bitirecek kişi
angehender Lehrer {sub} {m} yakında öğretmen olacak kişi
angehender Vater {sub} {m} yakında baba olacak erkek
anklagend {adv} yakınarak
anklagende Worte {sub} {pl} yakınmalı kelimeler
die Anklagenden {sub} {pl} yakınanlar
anklägisch [Recht] yakınıcı
die Annäherung {sub} {f} [auch figürlich] yakınlaşma
die Annäherungen {sub} {pl} yakınlaşmalar
Annäherungs- yakınlaşma-
der Annäherungskurs {sub} {m} yakınlaşma fiyatı
die Annäherungsrichtung {sub} {f} yakınlaşma yönü
der Annäherungsversuch {sub} {m} yakınlaşma girişimi
der Annäherungsversuch {sub} {m} yakınlaşma teşebbüsü
die Annäherungszone {sub} {f} yakınlaşma blgesi
Anteil nehmen an {v} yakınlık göstermek
der Anwohner {sub} {m} yakın oturan
die Anwohner {sub} {pl} yakın oturanlar
die Anwohnerinnen {sub} {pl} [weiblich] yakın oturanlar
approximieren {v} yakınlaşmak
die Asthenopie {sub} {f} yakına bakarken gözlerin yorulması
auf bald! yakında
auf baldige Antwort warten yakın gelecekte cevap beklemek
auf baldige Rückantwort yakında cevap beklemek
auf baldiges Wiedersehen yakında görüşürüz!
auf ein baldiges Wiedersehen yakında görüşmek üzere
auf eine baldige Besserung hoffen yakında iyileşeceğini ümit etmek
auf einen zukommend yakında olacak olan
das Aufjaulen {sub} {n} yakınma
aufjaulen {v} yakınmak
aus der Nähe yakından
aus kurzer Distanz yakından
bald {adv} [in Kürze] yakında
bald 40 sein {v} yakında kırk yaşında olmak
bald eine Woche yakında bir hafta
Bald ist die Kacke am Dampfen [vulg.] yakında işler karmakarış olacak
bald weg vom Fenster sein {ugs.} yakında pabucu dama atılacak olmak
bald werde ich wieder mehr Zeit für dich haben yakında senin için daha fazla zaman ayıracağım
bald werdend {adv} yakında olacak olan
baldig {adj} yakında
befindet sich in der Nähe yakında bulunuyor
befreunden {v} yakınlaştırmak
beim [Präposition: Kürzel von bei dem] yakınında
allernächst {adj} pek yakın
allernächst {adj} çok yakın
am Rande der Verzweiflung çaraesizliğin yakın
an die [hundert Leute] ...e yakın
an die 10 EURO 10 Avro`ya yakın
aneinander {adv} birbirine yakın
aneinander {adv} biribirine yakın
artig {adj} cana yakın
aufgeknöpft {adj} cana yakın
bodennah {adj} tabana yakın
bürgernah {adj} halka yakın
Dem Himmel ein Stück näher göğe biraz yakın
dem Krieg nahe savaşa yakın
dem Tode nahe ölüme yakın
Die Morgendämmerung ist nahe tan ağarması yakın
einleuchtend [vernünftig] aklayakın
engste {adj} en yakın
entscheidungsnah karara yakın
es ist ja nur ein Katzensprung çok yakın
Fernsehapparat ist nah {sub} {m} televizyon cihazı yakın
ganz nahe {adj} çok yakın
Geburt nahe {sub} {f} doğum yakın
gebäudenah {adj} binaya yakın
gegenwartsnah {adj} günümüze yakın
geschlossen {adj} birbirine yakın
gesellig {adj} cana yakın
0.005s