5 direkte Treffer gefunden für: yaşlılar


53 indirekte Treffer gefunden für: yaşlılar

Deutsch Türkisch
das Altenappartement {sub} {n} yaşlılar apartmanı
die Altenbegegnungsstätte {sub} {f} yaşlılar buluşma yeri
die Altenberatung {sub} {f} yaşlılar danışmanlığı
der Altenbeirat {sub} {m} yaşlılar meclisi
die Altenberichtskommission {sub} {f} yaşlılar hakkında rapor komisyonu
die Altenbildung {sub} {f} yaşlılar eğitimi
das Altencafe {sub} {n} yaşlılar kahvesi
der Altenclub {sub} {m} [Altenklub] yaşlılar kulübü
die Altendienste {sub} {pl} yaşlılar için hizmetler
die Alteneinrichtungen {sub} {pl} yaşlılar kurumları
die Altenerholung {sub} {f} yaşlılar için dinlence etkinlikleri
altengerechte Schonarbeitsplätze {sub} {pl} yaşlılara göre düzenlenmiş kollayıcı i yerleri
die Altengymnastik {sub} {f} yaşlılar için beden eğitimi
das Altenheim {sub} {n} yaşlılar için bakım evi
das Altenheim {sub} {n} yaşlılar yurdu
die Altenhilfe {sub} {f} yaşlılara yardım
der Altenklub {sub} {m} [Altenclub] yaşlılar kulübü
der Altenklub {sub} {m} yaşlılar kulübü
die Altenkneipe {sub} {f} yaşlılar kahvesi
das Altenpflegeheim {sub} {n} yaşlılara hizmat evi
der Altenpfleger {sub} {m} yaşlılara hizmet veren bakıcı
die Altenpfleger {sub} {pl} yaşlılara hizmet veren bakıcılar
die Altenpflegerin {sub} {f} [weiblich] yaşlılara hizmet veren bakıcı
die Altenplannung {sub} {f} yaşlılara yönelik planlama
die Altenseelsorge {sub} {f} yaşlılara psikolojik destek
der Altentreff {sub} {m} yaşlıların buluşması
die Altenwerkstätte {sub} {f} yaşlılar atölyesi
das Altenwohnheim {sub} {n} yaşlılar yurdu
die Altenwohnung {sub} {f} yaşlılara uygun ev
das Altersheim {sub} {n} yaşlılar yurdu
die Altershilfe {sub} {f} [Sozialhilfe] yaşlılar yardımı
die Alterspsychiatrie {sub} {f} yaşlılar için psikiyatri
die Alterspsychiatrie {sub} {f} yaşlılar psikiyatrisi
die Alterspsychologie {sub} {f} [Psychologisch] yaşlılar ruh bilimi
Anteil der Alten an der Bevölkerung {sub} {m} yaşlıların nüfusta payı
Älteren [den] yaşlılara
der Ältestenrat {sub} {m} [Politisch] yaşlılar heyeti
Essensservice für ältere Menschen yaşlılar için yemek hizmetleri
Fachberatung in der Altenhilfe {sub} {f} yaşlılara yardımda teknik danışmanlık
gefährlich für alte Leute yaşlılar için tehlikeli
geriatrisch {adj} yaşlılarla ilgili
geriatrische Klinik {sub} {f} yaşlılar kliniği
geriatrische Tagesklinik {sub} {f} yaşlılar gündüz kliniği
geriatrisches Krankenhaus {sub} {n} yaşlılar hastahanesi
die Gerontophilie {sub} {f} yaşlılarla aşk yapmaya düşkünlük
gerontopsychiatrische Tagesklinik {sub} {f} [Med.] yaşlılar ruh hekimliği gündüz kliniği
gerontopsychiatrisches Zentrum {sub} {n} yaşlılar ruh hekimliği merkezi
die Gerontopsychologie {sub} {f} yaşlılar ruhbilimi
gerontopsychologisch {adj} yaşlılar ruhbilimsel
Gesundheitsdienst für alte Leute yaşlılar için sağlık hizmeti
ins Pflegeheim aufnehmen {v} yaşlılar yurduna almak
die Olluco {sub} {f} şu yaşlılar
Kinder und auch Erwachsene {sub} {pl} çocuklar ve yaşlılar
0.003s